Okrenite se i trčite

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 5:8-10

8 Budite trijezni i bdijte jer vaš protivnik, đavao, kao ričući lav obilazi i traži koga će proždrijeti. 9 Njemu se oduprite postojani u vjeri i znajte da iste muke podnose vaša braća u svijetu! 10 A Bog svake milosti, koji vas pozva na svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, on će vas, poslije malo muke, usavršiti, okrijepiti i utvrditi.

Njemu se oduprite postojani u vjeri i znajte da iste muke podnose vaša braća u svijetu!

1 Petrova 5:9

ALLI je bila lijepa, pametna i nadarena tinejdžerica i roditelji su ju voljeli. No nakon škole nešto ju je potaknulo da proba heroin. Njezini su roditelji primijetili da se promijenila i poslali su ju na odvikavanje. Alli je s vremenom uvidjela da je to pogubno djelovalo na nju. Kada su ju pitali što će reći prijateljima o kušanju droge, njezin je savjet bio: »Okrenite se i trčite.« Istaknula je da »reći ne« nije dovoljno. Nažalost, vratila se drogi i umrla od predoziranja u dobi od dvadeset dvije godine. Nastojeći zaštititi druge od iste sudbine, njezini su roditelji došli na lokalnu radiopostaju i slomljena srca pozvali slušatelje da »trče za Alli« tako što će izbjegavati situacije u kojima mogu doći u doticaj s drogom i drugim opasnostima.

Apostol Pavao je poticao svojega duhovnog sina Timoteja (i nas) da bježi od zla (2 Timoteju 2:22), a i apostol Petar upozorava: »Budite trijezni i bdijte jer vaš protivnik, đavao, kao ričući lav obilazi i traži koga će proždrijeti. Njemu se oduprite!« (1 Petrova 5:8,9)

Nitko nije otporan na kušnje. Često je najbolje rješenje kloniti se situacija u kojima ćemo biti u iskušenju – iako to nije uvijek moguće. No uvijek je dobro bolje se pripremiti, ojačati vjeru u Boga utemeljenu u Bibliji i moliti se.

– Alyson Kieda

Kada smo »postojani u vjeri« znamo kada se treba okrenuti i potrčati k Bogu.