Lažna mjesta sigurnosti

Pročitajte: Evanđelje po Marku 1:9-15

9 U one dane dođe Isus iz Nazareta u Galileji i dade da ga Ivan krsti u Jordanu. 10 Jedva je bio izašao iz vode, vidje kako se otvori nebo i Duh kao golub na nj siđe. 11 S neba povika glas: »Ti si moj ljubljeni Sin; ti si mi po volji.«
12 Odmah ga Duh izvede u pustinju. 13 Četrdeset dana je ostao u pustinji i sotona ga je napastovao. Boravio je među divljim životinjama, a služili su mu anđeli.
14 Nakon što je Ivan bio bačen u tamnicu, otišao je Isus u Galileju i propovijedao Božje evanđelje 15 govoreći: »Vrijeme se ispunilo; Božje je kraljevstvo blizu. Obratite se i vjerujte u evanđelje!«

Božje je kraljevstvo blizu. Obratite se i vjerujte u Evanđelje!

Marko 1:15

KAO štene naš pas Rupert toliko se bojao odlaska van da sam ga morao odvlačiti u park. Nakon što sam ga jednog dana odveo van, ne razmišljajući pustio sam ga s uzice. Odjurio je kući, natrag na svoje mjesto sigurnosti.

To me je podsjetilo na čovjeka kojeg sam upoznao u zračnoj luci. Na putu do zrakoplova počeo se ispričavati: »Za vrijeme leta ću se napiti« rekao je. »Zvuči kao da to ne želite«, odgovorio sam. »Ne znam«, rekao je, »ali ja uvijek trčim natrag k vinu.« Napio se, a najtužnije je bilo gledati njegovu ženu kada ga je nakon leta zagrlila, osjetila miris alkohola i snažno odgurnula od sebe. Piće je bilo njegovo mjesto sigurnosti, ali to uopće nije bilo sigurno mjesto.

Isus je započeo svoju službu riječima: »Ispunilo se vrijeme, blizu je kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte u Radosnu vijest!« (r. 15, K. S.) »Obratiti se« znači krenuti u suprotnom smjeru. »Kraljevstvo Božje« je Njegova vladavina ljubavi u našem životu. Umjesto da trčimo na mjesta koja nas zarobljavaju i gdje vladaju strah i ovisnosti, Isus kaže da nama može vladati sam Bog. On nas vodi u novi život i slobodu.

Danas Rupert odlazi u park lajući od radosti. Molim se da čovjek iz zrakoplova pronađe istu radost i slobodu, da ostavi za sobom svoje lažno mjesto sigurnosti.

– Sheridan Voysey

Isuse, oprosti nam što trčimo prema ičemu osim Tebi.