Stati na stranu vjere

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 19:38-42

38 A potom Josip iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali tajni od straha pred Židovima, zamoli Pilata da uzme Isusovo tijelo. I Pilat dopusti. Dođe dakle i uze njegovo tijelo. 39 A dođe i Nikodem, koji je prije bio došao k Isusu po noći i donese pomiješane smirne i aloja, oko sto litara. 40 I uzeše Isusovo tijelo i umotaše ga u platno s mirisima, kao što je običaj u Židova za ukop. 41 A bio je na mjestu gdje je Isus bio raspet vrt, i u vrtu novi grob u koji još nitko nije bio položen. 42 Ondje dakle, zbog židovske priprave, jer je bio blizu grob, položiše Isusa.

I uzeše Isusovo tijelo i umotaše Ga u platno s mirisima, kao što je običaj u Židova za ukop.

Ivan 19:40

ZA vrijeme Drugoga svjetskog rata Desmond Doss služio je vojni rok kao bolničar jer je zbog priziva savjesti odbio nositi oružje. U jednoj bitci, usprkos snažnoj i dugotrajnoj neprijateljskoj vatri, izvukao je sedamdeset i pet ranjenih vojnika svoje postrojbe na sigurno. Njegova je priča ispričana u dokumentarnom filmu Racksawa Ridgea The Conscientious Objector (Priziv savjesti) i filmu Greben spašenih.

Među herojima kršćanske vjere nalazimo likove poput Abrahama, Mojsija, Davida, Ilije, Petra i Pavla. No, postoje neki neprepoznati junaci poput Josipa iz Arimateje i Nikodema, koji su ugrozili svoj položaj među židovskim vođama da bi uzeli Kristovo raspeto tijelo i dostojno ga sahranili (r. r. 40-42). Bilo je to vrlo hrabro od plašljiva Isusovog učenika i Nikodema, koji Ga se prije toga usudio posjetiti noću (r. r. 38,39). Još je neobičnije što su stali na stranu vjere prije nego što je Isus pobjedonosno ustao iz groba. Zašto?

Možda su način na koji je Isus umro i događaji koji su uslijedili (Matej 27:50-54) rasplamsali njihovu slabu vjeru. Možda su se usredotočili na ono tko je Bog, a ne na ono što im mogu učiniti ljudi. Što god bio razlog, slijedimo njihov primjer i smognimo hrabrosti danas se izložiti opasnosti zbog svoje vjere u Boga – za druge.

– Remi Oyedele

Hrabrost nije odsutnost straha, nego pobjeda nad njime. Nelson Mandela