Doseg božje ljubavi

Pročitajte: Psalam 139:1-10

1 Gospode, ti me proničeš i poznaješ.

2 Ti znaš kad sjednem i ustanem;
izdaleka ti poznaješ misao moju.
3 Moje hodanje i počivanje ti odmjeravaš,
svi moji putovi tebi su znani.

4 Još mi ni riječ na jeziku nije došla,
a ti je, Gospode, već poznaješ.
5 Straga i sprijeda ti me okružuješ
i stavljaš na mene svoju ruku.
6 Odveć je čudesno to znanje za mene,
preveć visoko da bih ga shvatio.

7 Kamo da odem od duha tvojega?
Kamo da od tvog lica pobjegnem?
8 Ako na nebo uziđem, ti si tamo;
ako se spustim u Podzemlje, gle, i ondje si.

9 Ako uzmem krila zore
i nastanim se moru na kraj,
10 i ondje bi me ruka tvoja pratila,
i tvoja desnica bi me prihvatila.

O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božjega!

Rimljanima 11:33

MARY Lee je 4.90 metra duga i 1826 kilograma teška velika bijela psina koju su oceanografi označili 2012. godine. Signal odašiljača pričvršćen na njezinu leđnu peraju uhvatio bi satelit uvijek kada bi izronila na površinu.

Sljedećih pet godina kretanje psine duž obale mogli su pratiti na internetu i istraživači i ljubitelji morskih psina. Pratili su ju 64.360 kilometara, a onda je iznenada signal prestao – vjerojatno zato što se ispraznila baterija odašiljača.

Ljudsko znanje i tehnologija dosežu samo do određene granice. Oni koji su ‘slijedili’ Mary Lee više ne znaju gdje se nalazi, ali vi i ja ne možemo ni na trenutak izići izvan Božjeg dosega. David se molio: »Kamo da odem od duha Tvojega? Kamo da od Tvog lica pobjegnem? Ako na nebo uziđem, Ti si tamo; ako se spustim u Podzemlje, gle, i ondje si.« (Psalam 139:7,8). »Odveć je čudesno to znanje za mene«, zahvalno uzvikuje (r. 6).

Bog nas želi upoznati zato što nas voli. Toliko mu je stalo do nas da mu nije dovoljno da samo promatra naš život, nego želi ući u njega i učiniti ga novim. Približio nam se zahvaljujući Isusovu životu, smrti i uskrsnuću, kako bismo Ga zauzvrat upoznali i ljubili zauvijek.

– James Banks

Nikada ne možemo otići tako daleko da nas Božja ljubav ne može dosegnuti.