Vjerujte svojem oružju

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 17:34-39

34 David odvrati Šaulu: »Sluga je tvoj čuvao ovce svojemu ocu. Pa kad bi došao lav ili medvjed i odnio si ovcu iz stada, 35 potrčao bih ja za njim, udario bih ga i oteo bih mu je iz čeljusti. A ako bi skočio na me, uhvatio bih ga za grivu i ubio bih ga. 36 Lavove i medvjede ubijao je tvoj sluga, i tomu neobrezanom Filistejcu bit će kao i svima njima; jer je osramotio vojsku Boga živoga.«
37 David nastavi: »Gospodin, koji me je izbavio iz lavljih i medvjeđih pandža, izbavit će me i iz ruku toga Filistejca.«
Tada reče Šaul Davidu: »Idi! Gospodin neka bude s tobom!«
38 Šaul onda odredi da na Davida stave njegovo oružje, na glavu željezni šljem i oklop na nj. 39 David pripasa njegov mač preko svoje bojne opreme i pokuša krenuti, jer nije bio navikao. Ali je David morao priznati Šaulu: »Ne mogu ići u tome, jer nisam na to navikao.«

»Idi! Gospodin neka bude s tobom!«

1 Samuelova 17:37

KADA sam kao mladi pisac pohađao radionice kreativnog pisanja, često sam bio nesiguran. Gledao bih oko sebe i vidio sobe ispunjene divovima, bolje rečeno – ljudima s formalnim obrazovanjem ili dugogodišnjim iskustvom. Ja nisam imao ni jedno ni drugo. No ono što sam imao bilo je uho za jezik koji su oblikovali ljepota, melodičnost i ritam jezika Biblije kralja Jakova. To je bilo moje oružje. Na to sam navikao i dopuštajući da to odredi moj stil pisanja i melodičnost jezika, postali su radost meni, a nadam se i drugima.

Ne stječemo dojam da se mladi pastir David osjećao nesigurno kada je trebao staviti na sebe Šaulov šljem i oklop za borbu protiv Golijata (r. r. 38,39). Problem je bio što se u tome nije mogao kretati. David je shvatio da oružje jednog čovjeka može sputavati drugog. »Ne mogu ići u tome« (r. 39), rekao je i pouzdao se u ono što zna. Bog ga je pripremio za taj trenutak baš onime što je trebao (r. r. 34,35). Praćka i glatko kamenje (r. 40) bili su oružje na koje je David navikao, a Bog ih je upotrijebio da donese radost izraelskim četama.

Jeste li se ikada osjećali nesigurno i razmišljali: »Kad bih barem imao ono što ima netko drugi, onda bi moj život bio drukčiji.« Razmislite o darovima ili iskustvima koje je Bog dao samo vama. Vjerujte oružju koje vam je Bog dao.

– John Blase

Nema razloga za strah jer imamo oružje koje trebamo.