Nisu drugorazredni

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 16:3-13

3 Pozdravite Prisku i Akvilu, moje suradnike u Kristu Isusu. 4 Oni su zbog mene izložili opasnosti svoje živote te im zahvaljujem ne samo ja, nego i sve Crkve sastavljene od obraćenih pogana. 5 Jednako pozdravite Crkvu koja se okuplja u njihovu domu. Pozdravite mojega ljubljenoga Epeneta, koji je prvijenac Azije za Krista! 6 Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za vas! 7 Pozdravite Andronika i Juniju, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su ugledni među apostolima te koji prije mene povjerovaše u Krista! 8 Pozdravite mojega u Gospodinu ljubljenog Amplijata! 9 Pozdravite Urbana, suradnika našega u Kristu, i mojega ljubljenog Staha! 10 Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu! Pozdravite ukućane Aristobulove! 11 Pozdravite Herodiona, moga rođaka! Pozdravite Narcisove ukućane koji su u Gospodinu! 12 Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu! Pozdravite ljubljenu Persidu koja se je mnogo trudila u Gospodinu! 13 Pozravite Rufa, izabranoga u Gospodinu, te njegovu i moju majku!

Pozdravite Andronika i Juniju, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su ugledni među apostolima.

Rimljanima 16:7

NAKON završetka Prvoga svjetskog rata američkog predsjednika Woodrowa Wilsona smatrali su jednim od najutjecajnijih vođa na svijetu. No, malo tko je znao da je nakon teškoga moždanog udara 1919. njegova supruga rješavala većinu njegovih poslova i odlučivala o tome s čime treba biti upoznat. Zapravo, suvremeni povjesničari vjeruju da je kratko vrijeme zapravo Edith Wilson bila predsjednica SAD-a.

Ako bismo trebali nabrojati vođe rane crkve, većina nas spomenula bi Petra, Pavla i Timoteja, nekolicinu čiji su darovi spomenuti u Bibliji. No, u 16. poglavlju Poslanice Rimljanima Pavao nabraja gotovo četrdesetero ljudi različita podrijetla – muškarce, žene, robove, Židove i nežidove – koji su na različite načine pridonijeli životu Crkve.

I daleko od toga da su to bili drugorazredni članovi crkve, jer nema sumnje da ih je Pavao vrlo cijenio. Opisao ih je kao ugledne »među apostolima« (r. 7) – ljude koji zavrjeđuju pohvalu zbog svoje službe za Isusa.

Mnogi od nas osjećaju da smo previše obični da bismo bili vođe u crkvi. Ali istina je da svatko od nas ima darove koje može koristiti da služi i pomaže drugima. U Božjoj snazi iskoristimo svoje darove Njemu na slavu!

– Peter Chin

Isuse, pomogni nam da zapamtimo da smo važan dio Kristova tijela!