Dobra vijest za stopala

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 5:1-9

1 Potom je bio židovski blagdan i uziđe Isus u Jeruzalem. 2 U Jeruzalemu je kod Ovčjih vrata ribnjak koji se zove hebrejski Betzeta, a ima pet trijemova. 3 U njima je ležalo veliko mnoštvo bolesnih, slijepih, hromih i uzetih. 4 5 A ondje je bio jedan čovjek koji je trideset i osam godina bio bolestan. 6 Kad ga vidje Isus gdje leži i dozna da je već odavno bolestan, upita ga: »Želiš li ozdraviti?« Bolesnik mu odgovori: 7 »Gospodine, nemam čovjeka da me spusti u ribnjak, kad se zaljulja voda. Dok ja dođem, drugi siđe prije mene.« 8 Tada mu reče Isus: »Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!« 9 Odmah ozdravi taj čovjek, uze svoju postelju, i hodao je naokolo.

On izbavi moj život od smrti, moje oči od suza, noge moje od pada. Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.

Psalam 116:8,9

NASMIJEŠIO sam se kada sam čuo reklamu: »Najugodnije čarape u povijesti stopala.« Zatim, proširujući svoju tvrdnju o dobroj vijesti za stopala, oglašivač je rekao da s obzirom na to da su čarape najtraženiji odjevni predmet u skloništima za beskućnike, za svaki kupljeni par čarapa tvrtka će donirati par čarapa nekome u potrebi.

Zamislite osmijeh čovjeka kojemu je Isus ozdravio noge nakon što je bolovao trideset osam godina (Ivan 5:2-8). Sada zamislite suprotan izraz na licima Židova koji nisu bili oduševljeni Isusovom brigom za stopala ili srce nekoga tko je tako dugo bio bespomoćan.

Optuživali su čovjeka i Isusa da krše starozavjetni Zakon koji ne dopušta rad u subotu (r. r. 9,10,16). Oni su vidjeli samo pravila ondje gdje je Isus vidio potrebu za milosrđem.

U tome trenutku čovjek uopće nije znao tko mu je ozdravio stopala. Tek će kasnije moći reći da ga je Isus iscijelio (r. r. 13-15) – isti Isus koji je dopustio da Njegova stopala budu čavlima prikovana za križ rekao je tome čovjeku – i nama – najbolju vijest u povijesti slomljenih tijela, umova i srca.

– Mart DeHaan

Ohrabrite nekoga. Ispričajte mu kako je vas Isus ozdravio.