Učinite sljedeće

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 14:15-21

15 Ako me ljubite, držite moje zapovijedi! 16 A ja ću moliti Oca i dat će vam drugoga Branitelja, da ostane s vama dovijeka: 17 Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete jer ostaje kod vas i u vama će prebivati. 18 Ne ću vas ostaviti sirote, doći ću k vama. 19 Još malo i svijet me ne će više vidjeti. A vi me vidite jer ja živim, a i vi ćete živjeti. 20 U onaj dan spoznat ćete da sam ja u svojemu Ocu, i vi u meni, i ja u vama. 21 Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. A onoga tko ljubi mene, ljubit će moj Otac, i ja ću ga ljubiti i očitovat ću mu sebe samoga.«

Ako Me ljubite, držite Moje zapovijedi!

Ivan 14:15

KADA ste posljednji put bili potaknuti da pomognete nekome, a niste učinili ništa? U Pravilu 10 sekundi Clare De Graaf piše o tome da svakodnevni dojmovi mogu biti jedan od načina na koji nas Bog poziva na dublji duhovni hod, život poslušnosti potaknut ljubavlju prema Njemu. Pravilo 10 sekundi potiče vas da jednostavno »učinite sljedeće za što ste donekle sigurni da Isus želi da učinite« i učinite to odmah »prije nego što se predomislite.«

Isus kaže: »Ako me ljubite, vršit ćete Moje zapovijedi« (r. 15, K. S.). Možda razmišljamo na sljedeći način: volim Boga, ali kako mogu biti siguran u Njegovu volju i slijediti ju? U svojoj providnosti, Isus je dao ono što nam je potrebno da bolje razumijemo i slijedimo providnost koju nalazimo u Bibliji. Jednom je rekao: »A ja ću moliti Oca i dat će vam drugoga Branitelja, da ostane s vama dovijeka: Duha istine« (r. r. 16,17). Djelovanjem Duha, koji je s nama i u nama, možemo naučiti biti poslušni Isusu i držati Njegove zapovijedi (r. 15) – tako što se nećemo oglušiti na poticaje koje doživljavamo tijekom svakoga dana (r. 17).

U velikim i malim stvarima Duh nas potiče da sa sigurnošću po vjeri činimo ono što će proslaviti Boga i otkriti našu ljubav prema Njemu i drugima (r. 21).

– Ruth O’Reilly-Smith

Duh Sveti daje ono što nam je potrebno da u poslušnosti slijedimo Isusa.