»Volim te – cijeli svijet«

Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 4:7-19

7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. 9 Po tom se pokaza Božja ljubav prema nama: što Bog svoga Sina jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu. 10 U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.
11 Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi trebamo ljubiti jedni druge. 12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama. 13 Po tom znamo da u njemu ostajemo i on u nama što nam je dao od svojega Duha. 14 Mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta. 15 Tko god priznaje da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 16 Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu. 17 U ovom se usavršava ljubav među nama: imamo sigurnost za dan suda, jer kao što je on, takvi smo mi u ovom svijetu. 18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi. 19 Mi ljubimo Boga jer je on nas najprije ljubio.

Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu.

1 Ivanova 4:16

MOJA trogodišnja nećakinja Jenna ima izraz koji me uvijek raznježi. Kada nešto voli (stvarno voli), bilo da je riječ o kolaču s kremom od banana, skakanju na trampolinu ili bacanju frizbija, svečano kaže: »Volim to – cijeli svijet!« i dramatično raširi ruke.

Ponekad se pitam kad sam se posljednji put usudila voljeti tako? Bez sustezanja, bez ikakva straha?

»Jer je Bog ljubav« i »Bog je ljubav« (r. r. 8,16), Ivan ponavlja možda zato što je istinu da je Božja ljubav – ne naš bijes, strah ili sramota – najdublji temelj stvarnosti, nama odraslima tako teško shvatiti. Svijet nas dijeli u skupine na temelju onoga čega se najviše bojimo – i prečesto i sami to činimo, ignorirajući ili podcjenjujući glasove koji prkose našem omiljenom viđenju stvarnosti.

No, usred borbe obmane i moći (r. r. 5,6) ostaje istina Božje ljubavi; svjetlo koje sjaji u tami, pozivajući nas da naučimo put poniznosti, povjerenja i ljubavi (1:7-9; 3:18). Jer bez obzira na sve bolne istine koje svjetlo otkriva, možemo biti sigurni da nas Bog i dalje voli (4:10,18; Rimljanima 8:1).

Kada se Jenna nagne i šapne mi: »Volim te – cijeli svijet!«, šapnem ja i njoj: »Volim te – cijeli svijet!«

– Monica Brands

Ne zaboravimo da nas svakog trenutka drži Božja neograničena ljubav i Njegova milost.