Tata, gdje si?

Pročitajte: Ponovljeni zakon 31:1-8

1 Mojsije završi ovaj i održa sljedeći govor svemu Izraelu:
2 Reče im: »Meni je sada sto i dvadeset godina, i ne mogu više odlaziti i dolaziti. I Gospodin mi je rekao: Ne smiješ prijeći preko toga Jordana. 3 Gospodin, Bog tvoj, ići će pred tobom prijeko. On će rastjerati te narode ispred tebe, tako da možeš stupiti na njihovo mjesto. I Jošua će ići pred tobom prijeko, kao što je odredio Gospodin. 4 Gospodin će učiniti s njima kako je učinio s kraljevima amorejskim Sihonom i Ogom i s njihovom zemljom, koje uništi. 5 Kad ih Gospodin preda u vašu vlast, onda im učinite posve po zapovijedi koju vam dadoh! 6 Budite srčani i hrabri! Ne bojte se! Ne preplašite ih se! Jer Gospodin, Bog tvoj, ide sam s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja.«
7 Tada Mojsije dozva Jošuu i dade mu, u prisutnosti svega Izraela, sljedeći nalog: »Budi srčan i hrabar! Jer ćeš ti ući s ovim narodom u zemlju za koju se zakleo Gospodin njihovim ocima da će im je dati. Ti ćeš je razdijeliti među njih u baštinu. 8 Gospodin će sam ići pred tobom. On je s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja. Ništa se ne boj i ne plaši!«

Gospodin će sam ići pred tobom. On je s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja. Ništa se ne boj i ne plaši!«

Ponovljeni zak. 31:8

»TATA! Gdje si?«

Skrenuo sam na kolni prilaz našoj kući kad me je moja kći panično nazvala. Trebao sam biti kod kući do 18 sati da ju odvezen u glazbenu školu; došao sam na vrijeme. Međutim, u glasu moje kćeri čuo se nedostatak povjerenja. Ne razmišljajući sam rekao: »Ovdje sam. Zašto mi ne vjeruješ?«

Ali dok sam izgovarao te riječi, zapitao sam se koliko često bi to mene mogao pitati moj nebeski Otac? U stresnim trenucima i ja sam nestrpljiv. Teško mi je vjerovati da će Bog ispuniti svoja obećanja. Zato vičem: »Oče, gdje si?«

Pod stresom i u neizvjesnosti, ponekad sumnjam u Božju prisutnost, pa čak i Njegovu dobrotu i kakve planove ima za mene. I Izraelci su to činili. U 31. poglavlju Ponovljenog zakona pripremali su se za ulazak u Obećanu zemlju, znajući da njihov vođa Mojsije neće ići s njima. Mojsije ih je nastojao umiriti riječima: »Sam Jahve ide pred tobom; On će s tobom biti; neće te zapustiti, niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!« (r. 8, K. S.)

Obećanje – Bog je uvijek s nama – i danas je temelj naše vjere (pročitajte Matej 1:23; Hebrejima 13:5). Otkrivenje 21:3 kulminira ovim riječima: »Evo Božjega šatora među ljudima, i prebivat će među njima, i oni će biti Njegov narod.«

– Adam Holz

Gdje je Bog? Tu je s nama, uvijek prisutan i dostupan.