Zarobljeni grijehom

Pročitajte: Poslanica Hebrejima 2:17,18; 12:1,2

17 Zato je trebalo da bude u svemu sličan braći, kako bi bio milosrdan i ovjerovljen veliki svećenik pred Bogom te okajavao grijehe naroda. 18 Zato što je sam trpio i podnosio kušnje, može pomagati onima koje snalaze kušnje.
1 Zato dakle i mi, imajući oko sebe toliki oblak svjedokâ, skinimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s ustrajnošću trčimo u borbu koja nam je određena. 2 Uprimo pogled u Isusa, Početnika i Dovršitelja vjere. On mjesto sebi određene radosti podnese križ ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane Božjega prijestolja.

Skinimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo.

Hebrejima 12:1

VOJNICI koji su se prije mnogo godina borili u vlažnim i neprohodnim džunglama imali su veliki problem. Bez upozorenja, bodljikave bi povijuše obavile tijelo ili opremu vojnika, i zarobile ih. Dok su se nastojali osloboditi, zaplitali bi se u nove povijuše. Vojnici su biljku nazvali »čekajte malo«, jer nakon što su se zapleli i nisu mogli ići dalje, morali su viknuti svojim suborcima: »Hej, čekajte malo, zapeo sam!«

Slično tome, Isusovi se sljedbenici teško kreću naprijed kad su sputani grijehom. U Poslanici Hebrejima 12:1 piše da »odbacimo od sebe svako breme i grijeh koji lako zavodi« i »ustrajno trčimo« (K. S.). Ali kako odbaciti grijeh koji nas opterećuje i sputava?

Isus je jedini koji nas može osloboditi od grijeha koji nas obavija poput povijuša. Moramo samo uprti pogled u svojeg Spasitelja (12:2). Budući da je Sin Božji postao »u svemu… sličan svojoj braći«, On zna kako je to biti u iskušenju – a ipak ne zgriješiti (2:17,18; 4:15). Ako smo sami, vlastiti grijeh nas može potpuno sputati. Bog želi da nadvladamo iskušenje, no to ne možemo učiniti vlastitom snagom, nego Njegovom. »Skinimo« ili »odbacimo« grijeh koji se obavija oko nas i slijedimo Njegovu pravednost (1 Korinćanima 10:13).

– Cindy Hess Kasper

Isuse, daj nam svoju snagu da nadvladamo grijeh u svojem životu. Pomogni nam da vjerujemo u Tvoju snagu, ne u vlastitu, i vodi nas pravim putem.