Istinska, duboka želja

Pročitajte: Evanđelje po Marku 10:46-52

46 Oni dođoše u Jerihon. Kada je izlazio iz Jerihona s učenicima i s velikim mnoštvom naroda, sjedio je na putu prosjak, slijepac Bartimej, Timejev sin. 47 Čim je on čuo da je tu Isus Nazarećanin, povika iza glasa: »Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!« 48 Mnogi su ga korili neka šuti. Ali on je vikao još jače: »Sine Davidov, smiluj mi se!« 49 Tada zastane Isus i reče: »Zovnite ga ovamo!« Zovnuše slijepca i rekoše mu: »Imaj pouzdanje! Ustani, zove te!« 50 Tada on zbaci sa sebe svoju haljinu, skoči i pohrli k Isusu. 51 Isus ga upita: »Što hoćeš od mene?« »Učitelju«, zamoli slijepac, »učini da progledam!« 52 Isus mu reče: »Idi, vjera te je tvoja ozdravila.« Odmah je progledao i uputio se za njim.

Isus ga upita: »Što hoćeš od mene?«

Marko 10:51

MIŠ prodorna glasa Reepicheep vjerojatno je najsmioniji lik Kronika iz Narnije. Kreće u bitku mašući svojim malenim mačem. Pobijedio je strah dok je plovio brodom Zorogazom prema Otočju tame. Što je tajna Reepicheepove hrabrosti? Žarko je želio doći u Aslanovu zemlju. Bila je to silna želja njegova srca i to ga je dovelo do njegova kralja.

Bartimej, slijepi čovjek iz Jerihona, sjedio je na svome uobičajenome mjestu i zveckao posudicom za kovanice kada je čuo da se približavaju Isus i mnoštvo. Povikao je: »Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!« (r. 47) Mnoštvo ga je pokušalo utišati, ali Bartimeja je bilo nemoguće zaustaviti.

Kada je čuo njegov povik, Isus je zastao, piše Marko (r. 49). Usred gomile, Isus je htio čuti Bartimeja. »Što hoćeš da ti učinim?« (r. 51, K. S.) pitao ga je. Odgovor je bio očigledan; Isus je sigurno znao. Ali činilo se da vjeruje kako je važno da Bartimej izrazi svoju duboku želju. »Učitelju… učini da progledam!« (r. 51) rekao je Bartimej. Isus je Bartimeja poslao kući i on je po prvi put gledao boje, ljepotu i lica prijatelja.

Ne ispunjavaju se sve želje odmah (i želje se moraju promijeniti), ali to što je ovdje bitno jest da je Bartimej znao što želi i rekao je to Isusu. Obratimo li pozornost, primijetit ćemo da nas naše istinske želje i čežnje uvijek vode k Njemu.

– Winn Collier

Ono za čime u konačnici čeznemo može zadovoljiti samo ono što nam Bog može pružiti.