Divno opterećeni

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 11:28-30

28 Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. 29 Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama. 30 Jer je moj jaram blag i moje breme lako.«

Jer je Moj jaram blag i Moje breme lako.

Matej 11:30

PROBUDILA sam se usred noći. Nisam spavala više od trideset minuta i osjećala sam da se san neće uskoro vratiti. Prijateljičin suprug ležao je u bolnici, nakon zastrašujuće vijesti: »Karcinom se vratio – sada u mozgu i kralježnici.« Cijelim bićem sam suosjećala sa svojom prijateljicom. Kako težak teret! Pa ipak, moj se duh osnažio tijekom molitvenog bdijenja i moglo bi se reći da sam bila divno opterećena njihovim teretom. Kako je to moguće?

U predloženom tekstu Isus obećava odmor našim umornim dušama. Neobično, ali počinak dolazi kada se sagnemo pod Njegov jaram i prihvatimo Njegov teret. Što to znači, objašnjava u 30. retku: »Jer jaram je Moj sladak, a Moje breme lako« (K. S.) Kad dopustimo Isusu da podigne teret s naših pleća i upregnemo se u Njegov jaram, idemo ukorak s Njim i svime što On dopušta. Kad ponesemo Njegov teret, dijelimo Njegove patnje, što nam u konačnici omogućuje da sudjelujemo i u Njegovoj utjesi (2 Korinćanima 1:5).

Moja je zabrinutost za prijatelje bila težak teret. Ipak, bila sam zahvalna što mi je Bog dopustio da ih nosim u molitvi. S vremenom sam zaspala i probudila se – još uvijek opterećena, ali sada pod blagim jarmom i laganim bremenom hoda s Isusom.

– Elisa Morgan

Oče, zamijeni naš teški teret sa svojim lakim bremenom.