Darovi odozgo

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 1:18-25

18 Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše. 19 A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti.
20 Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga. 21 Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.« 22 To se sve dogodi da se ispuni što je Gospodin kazao preko proroka:
23 »Eto, djevica će začeti i roditi sina,
i dat će mu se ime Emanuel«,
što znači »Bog s nama«.
24 Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovjedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu 25 koja, a da je nije spoznao, rodi svojega sina. I dade mu ime Isus.

Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će Mu se ime Emanuel.

Matej 1:23

PREMA predaji, čovjek po imenu Nicholas (rođen 270. godine) čuo je za oca koji je bio toliko siromašan da nije mogao prehraniti svoje tri kćeri, a kamoli osigurati miraz za udaju. Želio je pomoći ocu, ali nije htio da se zna da je on darivatelj, pa je Nicholas za prve dvije kćeri ubacio vrećicu sa zlatom kroz otvoreni prozor. Kada se udavala treća kći, otac je htio otkriti darivatelja, zato je Nicholas umjesto kroz prozor vrećicu sa zlatom ubacio kroz dimnjak, a ona je slučajno pala u jednu od čarapa (ili cipela) koje su se sušile na otvorenom ognjištu. Tog čovjeka pamtimo kao Svetog Nikolu koji je mnogo godina poslije postao inspiracija za Djeda Mraza.

Kad sam čula tu priču, pomislila sam na Boga Oca koji je iz ljubavi i samilosti ‘spustio’ na zemlju najveći dar, svoga Sina. Prema Matejevu evanđelju, Isus je ispunjenje proročanstva iz Izaije 7:14 da će Djevica začeti i roditi sina kojemu će nadjenuti ime Emanuel, što znači »Bog s nama« (r. 23).

Ma koliko lijep bio Nicholasov dar, toliko je čudesniji Isusov. Sišao je s neba da postane čovjekom, umro je, uskrsnuo i Bog je koji živi s nama. Donosi nam utjehu kada smo povrijeđeni i tužni; ohrabruje nas kada smo potišteni; otkriva nam istinu kada bi nas mogli prevariti.

– Amy Boucher Pye

Nemojmo nikada uzeti zdravo za gotovo najveći dar, Isusovu prisutnost u našem životu.