Otpisani dugovi

Pročitajte: Ponovljeni zakon 15:1-8

1 Svake sedme godine proglasi oprost! 2 Oprost neka bude na ovaj način: Svaki vjerovnik neka oprosti zajam što ga je dao bližnjemu! Neka ne goni svojega bližnjega i brata ako je bio proglašen oprost u čast Gospodinu! 3 Tuđinca smiješ goniti. A što je tvoje u tvojega zemljaka, oprosti mu! 4 Doduše, ne bi trebalo biti siromaha kod tebe, jer te Gospodin obilno blagoslivlja u zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš kao baštinu, 5 samo ako slušaš glas Gospodina, Boga svojega, i držiš savjesno sve zapovijedi što ti ih danas dajem. 6 Jer će te blagosloviti Gospodin, Bog tvoj, kao što ti je obećao; moći ćeš mnogim narodima davati novac u zajam, a sam ne ćeš morati uzimati u zajam, i vladat ćeš mnogim narodima, a nad tobom ne će nitko gospodariti.
7 Ako se nalazi kod tebe koji siromah, koji god između tvojih zemljaka u kojem tvom mjestu u zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj, onda ne budi tvrda srca i ne zatvaraj svoje ruke pred siromahom, svojim zemljakom! 8 Otvori mu rado svoju ruku i pozajmi mu drage volje što treba u svojoj potrebi!

Neka ne goni svojega bližnjega i brata ako je bio proglašen oprost u čast Gospodinu!

Ponovljeni zak. 15:2

OKRUG Los Angeles je 2009. godine obiteljima prestao naplaćivati ​troškove boravka njihove djece u odgojno-popravnim ustanovama. No, iako je plaćanje ukinuto, oni koji su imali dug od prije, trebali su ga podmiriti. Tada su 2018. godine i njima oprostili sva dugovanja.

Nekim je obiteljima otpisivanje duga pomoglo da prežive; više nisu imali hipoteku na svojoj imovini niti su im oduzimali od plaće. Upravo je zbog takvih teškoća Gospodin tražio da se dugovi oproste »svake sedme godine« (r. 1). Nije htio da životi ljudi budu uništeni zauvijek.

Budući da je Izraelcima bilo zabranjeno naplaćivati ​​kamate na novac koji su posudili Izraelcima (Izlazak 22:24), motiv za posuđivanje zemljacima nije bio zarada, nego pomaganje onima koji su zapali u neimaštinu, možda zbog loše žetve. Dugovi su trebali biti oprošteni svake sedam godina. Rezultat je bilo smanjenje siromaštva (Ponovljeni zak. 15:4).

Današnji vjernici ne podliježu tim zakonima. No Bog nas može povremeno potaknuti da oprostimo dug tako da oni koji jedva spajaju kraj s krajem mogu početi ispočetka. Kad drugima pokažemo takvu milost i velikodušnost, uzdižemo Božji karakter i dajemo ljudima nadu.

– Kirsten Holmberg

Isuse, hvala Ti što se brineš o financijskim teretima koje nosimo.