Pobijediti strah

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 17:4-7,45-50

4 Tada iziđe jedan posrednik iz filistejskih redova. Zvao se je Golijat iz Gata. Bio je visok šest lakata i jedan pedalj, 5 nosio je na glavi kacigu od mjedi, i bio je na njemu ljuskav oklop. Oklop je bio težak pet tisuća šekela mjedi. 6 Na nogama je imao željezne nogavice i željeznu sulicu na ramenima. 7 Držač njegova koplja bio je kao vratilo, a šiljak njegova koplja potezao je šest stotina šekela željeza. Njegov štitonoša koračao je pred njim.
45 A David odvrati Filistejcu: »Ti ideš na me s mačem, s kopljem i sa sulicom. A ja idem na te u ime Gospodina nad vojskama, Boga vojske Izraelove, koju si ti pogrdio. 46 Danas će te Gospodin dati u moju ruku. Ubit ću te i glavu ti odsjeći. Trupla vojske filistejske još danas ću dati nebeskim pticama i zemaljskim životinjama, da spozna sav svijet da ima Bog u Izraelu. 47 Znat će sve ovo mnoštvo da Gospodin ne daje pobjede mačem i sulicom. Jer je rat Gospodnji. On će vas dati u naše ruke.« 48 Kad se je Filistejac pomaknuo i sve se bliže primicao Davidu, David brže potrča prema filistejskoj vojsci. 49 Pritom uhvati torbu, izvadi kamen, zavitla ga iz praćke i pogodi Filistejca u čelo. Kamen se zabi u čelo, tako da je on pao naprijed na tlo. 50 Tako pobijedi David Filistejca praćkom i kamenom i pogubi Filistejca, a da nije imao David mača u ruci.

Jedni se uzdaju u kola, drugi u konje, a mi se utječemo imenu Gospoda Boga našega.

Psalam 20:8

ŽIVIO je u strahu trideset dvije godine. Bojeći se kazne za počinjena krivična djela, sakrio se u na farmu svoje sestre. Nije išao nikamo i nitko ga nije posjećivao. Propustio je i majčin sprovod. Sa šezdeset i četiri godine saznao je da protiv njega nikada nije podignuta optužnica. Sve to vrijeme mogao je živjeti normalno. Strah od kazne bio je stvaran, problem je bio što je dopustio da upravlja njegovim životom.

Tako je i Izraelcima zavladao strah kada su se Filistejci zaratili protiv njih. Pozivali su Izraelce da pošalju nekoga tko će se boriti s njihovim izazivačem Golijatom. Prijetnja je bila stvarna. Golijat je bio visok 3 metra, a samo je njegov oklop težio 56 kilograma (1 Samuelova 17:4,5). Četrdeset dana Golijat ih je izazivao: »Izaberite jednoga između sebe, pa neka iziđe k meni!« (r. 8) Nitko nije istupio dok u tabor nije došao David. Vidio je Golijata, čuo što govori i odlučio boriti se s njim. Dok su vojnici smatrali da je Golijat prevelik za njih, mladi pastir David znao je da nije prevelik za Boga. Rekao je: »Jer je rat Gospodnji. On će vas dati u naše ruke« (r. 47).

Kad nas obuzme strah, slijedimo Davidov primjer. Uprimo pogled u Boga i vidjet ćemo stvarnu sliku problema. Prijetnja može biti stvarna, ali Onaj koji je s nama veći je od onoga koji je protiv nas.

– Albert Lee

Bog je veći od svakog »Golijata« u našem životu.