Napisano na srcu

Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 2:17 – 3:6

17 Doista, mi nismo kao mnogi koji izopačuju Božju riječ, nego govorimo iskreno, kao u ime Božje i pred Bogom, u Kristu.
3
1 Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili zar trebamo kao neki poslanice preporuke za vas ili od vas? 2 Vi ste naša poslanica napisana u našim srcima koju poznaju i čitaju svi ljudi. 3 Pokazali ste da ste Kristova poslanica što smo je mi načinili, napisana ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na kamenim pločama, nego na tjelesnim pločama srca. 4 A takvo pouzdanje u Boga imamo po Kristu. 5 Ne zbog vlastite sposobnosti koju bismo mogli sebi pripisati, nego je naša sposobnost od Boga, 6 koji nas osposobi za služitelje Novoga saveza; ne slova, nego Duha. Doista, slovo ubija, a Duh oživljuje.

Vi ste naša poslanica napisana u našim srcima koju poznaju i čitaju svi ljudi.

2 Korinćanima 3:2

MOJI me studenti često mole da im napišem pismo preporuke – za rukovodeća mjesta, programe studiranja u inozemstvu, postdiplomski studij, pa čak i posao. U svakome pismu imam priliku pohvaliti njihovu osobnost i stručnost.

Kada bi u drevno doba kršćani nekamo putovali, sa sobom bi često nosili slična »pisma preporuke« svoje crkve. Ono im je jamčilo gostoprimstvo drugih vjernika.

Apostol Pavao nije trebao pismo preporuke kada je govorio crkvi u Korintu – poznavali su ga. U svojemu drugom pismu napisao je da im je Evanđelje propovijedao iskreno, ne iz koristoljublja (2:17). No tada se zapitao hoće li njegovi čitatelji misliti da, braneći svoje motive propovijedanja, pokušava napisati pismo preporuke za samoga sebe.

Njemu to nije bilo potrebno jer su ljudi u korintskoj crkvi bili njegovo pismo preporuke. Vidljivo Kristovo djelovanje u njihovim životima bilo je kao »poslanica… napisana ne crnilom, nego Duhom Boga živoga« (3:3). Njihovi su životi svjedočili istinsko Evanđelje koje im je Pavao propovijedao – preporuka koju »poznaju i čitaju svi ljudi« (r. 2). Slijedimo li Isusa, to se odnosi i na nas – naši životi govore priču o valjanosti Evanđelja.

– Amy Peterson

Želimo li da drugi vide Krista u našem životu, On mora rasti, a mi se smanjivati.