Neuspjeh je nemoguć

Pročitajte: Nehemija 6:1-9

1 Kad dođe do ušiju Sanbalatu, Tobiji i Arapinu Gešemu te ostalim našim neprijateljima da sam sazidao zidine i da nije ostalo u njemu ništa provaljeno – ipak dotad nisam bio namjestio krila na vratima – 2 poslaše Sanbalat i Gešem k meni i poručiše mi: »Dođi, održat ćemo sastanak u jednom selu u ononskoj ravnici!« A oni su mislili zlo po me. 3 Ja im stoga poslah glasnike i poručih: »U velikom sam poslu i zato ne mogu doći. Posao bi stao kad bih ga pustio i došao k vama.« 4 Tako su slali k meni četiri puta, i ja im uvijek jednako odgovorih. 5 Tada posla Sanbalat po peti put tako svojega slugu meni s otvorenim pismom.
6 U njemu je bilo pisano: »Ide glas među narodima – i Gešem to potvrđuje – da vi, ti i Judejci, snujete bunu: zato opet zidaš zid. Ti sam da hoćeš postati njihov kralj i tako nešto. 7 I da si postavio proroke koji će te u Jeruzalemu proglasiti judejskim kraljem. I takvi glasovi doći će kralju do ušiju. Zato dođi da se dogovorimo.« 8 Nato ja poslah k njemu i poručih mu: »Ništa nema od toga što tvrdiš; ti si to sam izmislio.« 9 Svi nas oni naime htjedoše uplašiti jer su se nadali da ćemo onda odustati od posla, tako da ne bude završen. »Ali sad ojačaj moje ruke!«

Jer spoznaše da je naš Bog učinio to djelo.

Nehemija 6:16

»NEUSPJEH je nemoguć!« rekla je Susan B. Anthony (1820. – 1906.), poznata po nepokolebljivom stavu o ženskim pravima u SAD-u. Iako se suočavala sa stalnim kritikama, a poslije uhićenjem, suđenjem i osuđujućom presudom zbog nazakonitoga glasovanja, Susan se zavjetovala da se nikada neće prestati boriti za pravo glasa žena, vjerujući da je u pravu. Iako nije doživjela da vidi plod svoga rada, njezina se deklaracija pokazala istinitom. U veljači 1920. devetnaesti amandman Ustava ženama daje pravo glasa u SAD-u.

Ni za Nehemiju neuspjeh nije dolazio u obzir, uglavnom zato što je imao Snažnog Pomagača: Boga. Nakon što Ga je zamolio da blagoslovi njegov pothvat – obnovu jeruzalemskih zidina – Nehemija i oni koji su se vratili u Jeruzalem iz izgnanstva u Babilon trudili su se to učiniti. Zidine su ih trebale zaštititi od neprijatelja. No, naišli su na otpor u obliku laži i prijetnji. Nehemija nije dopustio da ga protivnici pobijede. Onima koji su se protivili radovima je rekao: »U velikom sam poslu« (r. 3). Nakon toga se pomolio Bogu: »Ali sad ojačaj moje ruke!« (r. 9) Zahvaljujući ustrajnosti, radovi su dovršeni (r. 15).

Bog je dao Nehemiji snagu da ustraje usprkos protivljenju. Postoji li zadaća od koje biste rado odustali? Zamolite Boga da vam da sve što trebate da biste nastavili dalje.

– Linda Washington

Kada nam Bog daje posao, daje nam i potrebnu snagu.