Smišljeni nedostaci

Pročitajte: Izaija 22:8-11

8 Tako je On oduzeo Judin oslonac.
A ovaj je u ono vrijeme gledao
na oružje u šumskoj kući.

9 Vidjeli ste da je mnogo proloma na Davidovu gradu
i sabrali ste vodu donjega jezera.
10 Razgledali ste kuće Jeruzalema
i porušili ste kuće da utvrdite zid.
11 Načinili ste jaz između dva zida
za vodu staroga jezera.
Ali niste pogledali na onoga koji je to tako uredio,
i niste se obazirali na onoga koji je to odavna zaključio.

Ali niste pogledali na Onoga koji je to tako uredio, i niste se obazirali na Onoga koji je to odavna zaključio.

Izaija 22:11

NA istočnoj strani Jeruzalema nalazi se prirodni izvor. U drevna vremena bio je to jedini izvor vode i nalazio se izvan gradskih zidina. To je bila najranjivija točka obrane Jeruzalema. Nezaštićeni izvor značio je da se grad, inače neosvojiv, mogao prisiliti na predaju ako se napravi brana ili se skrene tok vode.

U dogovoru sa svojim knezovima kralj Ezekija riješio je taj problem prokopavši u stijeni 538 metara dugi tunel od izvora u grad gdje se ulijevao u jezero, ribnjak Siloe (pročitajte 2 Kraljevima 20:20; 2 Ljetopisa 32:2-4). No, u svemu tome Ezekija se nije obazirao na Onoga »što davno sve smisli« (Izaija 22:11, K. S.). Smisli što?

Sam Bog je »uredio« ili »smislio« grad Jeruzalem tako da mu izvor vode bude nezaštićen. Voda izvan zidina bila je stalni podsjetnik stanovnicima grada da se za svoju sigurnost moraju oslanjati jedino na Boga.

Je li moguće da naše mane i nedostaci postoje za naše dobro? Naime, apostol Pavao je napisao: »Rado ću se dakle hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni Kristova snaga« (2 Korinćanima 12:9,10). Možemo li onda svako ograničenje promatrati kao dar koji otkriva Boga kao našu snagu?

– David H. Roper

Bože, slabi smo. Molimo Te da drugi u našoj slabosti vide da si Ti naša snaga.