Divan plod

Pročitajte: Evanđelje po Luki 8:4-8,11-15

4 Kad se sabralo veliko mnoštvo naroda i kad su ljudi dolazili k njemu iz svih gradova, kaza ovu prispodobu: 5 »Izađe sijač sijati sjeme. Dok je sijao, neko pade na put, bi pogaženo i ptice ga nebeske pozobaše. 6 Drugo pade na kamenito tlo. Ono doduše izniknu, ali se osuši, jer nije imalo vlage. 7 Opet drugo pade među trnje. Zajedno uzraste trnje i uguši ga. 8 Drugo napokon pade na dobru zemlju, izniknu i donese stostruk rod.« Kad to reče, povika: »Tko ima uši, neka čuje!«
11 Prispodoba znači ovo: Sjeme je Božja riječ. 12 Koji su na putu, to su oni koji slušaju; a onda dolazi đavao i uzima riječ iz njihova srca da ne povjeruju i da se ne spase. 13 Koji su na kamenitu tlu, to su oni koji doduše slušaju riječ i primaju je s radošću, ali ne uhvate korijena. Vjeruju neko vrijeme, ali u vrijeme kušnje otpadnu. 14 Što pade među trnje, to su oni koji doduše slušaju riječ, ali onda zapadnu u brige, bogatstvo i uživanje života i uguše se i tako ne donesu roda. 15 Što napokon padne na dobru zemlju, to su oni koji slušaju riječ i čuvaju je u odanu i dobru srcu, i tako stalno donose rod.

Sjeme je Božja riječ.

Luka 8:11

»DJECA bi trebala imati priliku bacati sjeme u vrtu gdje god žele i vidjeti što će niknuti«, smatra Rebecca Lemos-Otero, osnivačica neprofitne udruge City Blossoms (Gradski cvjetovi). Iako to nije primjer brižnog vrtlarstva, govori o činjenici da iz svakog sjemena može nešto izrasti. Od 2004. godine City Blossoms radi vrtove u školama i siromašnijim četvrtima. Baveći se vrtlarstvom djeca uče o prehrani i stječu radne vještine. Rebecca kaže: »Imati lijepu zelenu površinu u urbanom području… djeci pruža mogućnost da budu vani i rade nešto korisno i lijepo.«

Isus je ispričao priču o čovjeku koji je sijao sjeme iz kojeg je mogao niknuti »strostruk rod« (r. 8). To je sjeme bila Božja radosna vijest posijana na »dobru zemlju, to su oni koji slušaju Riječ i čuvaju je u odanu i dobru srcu, i tako stalno donose rod« (r. 15).

Isus je rekao da jedini način na koji možemo biti plodonosni je da ostanemo u Njemu i On u nama (Ivan 15:4). Dok nas Krist uči i mi prianjamo uz Njega, Duh u nama proizvodi svoj plod: »ljubav, radosti, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, umjerenost« (Galaćanima 5:22,23). Zatim plod koji proizvodi u nama koristi da bi dodirnuo živote drugih, koji se tada promijene i donose plod u vlastitu životu. To čini život lijepim.

– Anne Cetas

Oče, pomogni nam da svojim životom svjedočimo Tebe.