Spremni na molitvu

Pročitajte: Prva poslanica Timoteju 2:1-8

1 Molim dakle prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, zagovori, zahvaljivanja za sve ljude, 2 za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo tih i miran život u svakoj pobožnosti i čestitosti. 3 To je dobro i ugodno pred Spasiteljem, našim Bogom, 4 koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine. 5 Doista, jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus. 6 On sebe dade kao otkup za sve, kao svjedočanstvo u pravo vrijeme. 7 Za to svjedočanstvo ja sam postavljen kao propovjednik i apostol – istinu govorim, ne lažem – kao učitelj pogana u vjeri i istini.
8 Hoću dakle da muževi mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke, bez gnjeva i svađe.

Zahvaljujem Bogu kojemu služim od predaka čistom savješću, dok te se bez prestanka spominjem u svojim molitvama noć i dan.

2 Timoteju 1:3

»PRIJE nekoliko godina često sam se molila za tebe i pitam se zašto.« Tu mi je SMS poruku poslala prijateljica zajedno s fotografijom bilješke koju je držala u svojoj Bibliji: »Moli se za Jamesa: za njegov razum, misli i riječi.« Pokraj mojeg imena bile su napisane tri godine. Pogledao sam godine i zadržao dah. Odgovorio sam na poruku i pitao u kojem se mjesecu počela moliti. Odgovorila je: »Negdje oko srpnja.«

U to sam se vrijeme spremao za nastavak studija u inozemstvu. Ondje su me čekali nepoznata kultura i jezik, a moja će vjera biti na velikoj kušnji. Pregledao sam poruku i shvatio sam da sam primio dragocjeni dar molitve.

Njezina me je dobrota podsjetila na još jedan poticaj na molitvu, Pavlov naputak svojemu mladom suradniku i prijatelju Timoteju: »Molim dakle prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, zagovori, zahvaljivanja za sve ljude« (1 Timoteju 2:1). Izraz »prije svega« označava najveći prioritet. Naše molitve su važne, objašnjava Pavao, jer Bog »hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine« (r. 4).

Kroz molitvu i bezbroj drugih načina Bog ohrabruje druge i privlači ih k sebi. Kad ih se sjetimo, možda ne znamo o čemu je riječ, ali Bog zna. I pomoći će im zbog naše molitve!

– James Banks

Zagovorna molitva je neizmjeran dar.