Jedini kralj

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 2:1-12

1 Kad se Isus, u dane kralja Heroda, bio rodio u Betlehemu u Judeji, dođoše mudraci od istoka u Jeruzalem i upitaše: 2 »Gdje je novorođeni židovski kralj? Vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo pokloniti mu se.« 3 Kad je to čuo kralj Herod, uplaši se on i s njim sav Jeruzalem. 4 Sabra sve svećeničke glavare i narodne književnike i upita ih gdje bi se trebao roditi Mesija.
5 Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu u Judeji, jer ovako stoji pisano kod proroka:
6 Ti, Betleheme u zemlji Judinoj,
nipošto nisi najmanji
među kneževskim Judinim gradovima,
jer će iz tebe izaći knez koji će biti pastir
nad mojim narodom Izraelom.«
7 Tada Herod tajno dozva k sebi mudrace i točno ih ispita za vrijeme kad im se je pojavila zvijezda. 8 Onda ih uputi u Betlehem i reče: »Idite tamo i raspitajte se brižno za dijete. Čim ga nađete, javite mi; tada ću i ja doći i pokloniti mu se.«
9 Oni poslušaše kralja i onda se zaputiše. I gle, zvijezda koju su bili vidjeli na istoku, išla je pred njima, dok nije napokon stala nad mjestom gdje je bilo djetešce. 10 Kad vidješe zvijezdu, veoma se obradovaše. 11 Stupiše u kuću i vidješe dijete s Marijom, njegovom majkom. Padoše ničice i pokloniše mu se. Tada otvoriše svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu. 12 U snu primiše naputak da se ne vraćaju Herodu. Zato se vratiše drugim putem u svoju zemlju.

Padoše ničice i pokloniše Mu se.

Matej 2:11

DOK je petogodišnji Eldon slušao propovijed o tome kako je Isus napustio nebo i došao na zemlju, duboko je uzdahnuo kada je pastor u molitvi zahvalio Isusu što je došao i umro za naše grijehe. »O, ne! Umro je?« – tužno je upitao dječak.

Od početka Kristova života na zemlji bilo je ljudi koji su željeli njegovu smrt. Mudraci su došli u Jeruzalem za vrijeme kralja Heroda i pitali: »Gdje je novorođeni židovski kralj? Vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo pokloniti mu se« (r. 2). Kad je kralj to čuo, preplašio se da bi mu jednoga dana Isus mogao preoteti prijestolje. Zato je poslao vojnike da na području Betlehema ubiju sve dječake mlađe od dvije godine. Ali Bog je zaštitio svojeg Sina i poslao anđela da upozori roditelje da pobjegnu u Egipat. Učinili su to i Isus je bio spašen (r. r. 13-18).

Kad je Isus dovršio svoju službu na zemlji, bio je raspet za grijehe svijeta. Rugajući se, iznad glave stavili su Mu natpis, »OVO JE ISUS, ŽIDOVSKI KRALJ« (27:37). No, tri dana poslije pobjedonosno je ustao iz groba. Nakon što je uzašao na nebo, sjeo je na prijestolje kao Kralj nad kraljevima, »Isus Krist – Gospodin, na slavu Boga Oca« (Filipljanima 2:8-11).

Kralj je umro za naše grijehe – vaše, moje i Eldonove. Dopustimo Mu da vlada u našim srcima.

– Anne Cetas

Isuse, Ti si došao umrijeti za naše grijehe i ponudio oproštenje. Nauči nas podrediti se Tvojoj vladavini.