Najveća tajna

Pročitajte: Poslanica Kološanima 1:15-23

15 On je slika nevidljivoga Boga,
Prvorođeni prije svakoga stvorenja.
16 U njemu je sve stvoreno,
što god je na nebu i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Poglavarstva, bilo Vlasti:
sve postoji po njemu i za njega je stvoreno.
17 A on je prije svega, i sve postoji u njemu.
18 On je glava tijelu Crkve,
on je početak,
prvorođeni od mrtvih,
da on bude u svemu prvi.
19 Bogu se svidjelo
nastaniti u njemu svu puninu
20 i po njemu pomiriti sve sa sobom,
izmirivši krvlju njegova križa
sva zemaljska i nebeska bića.
21 Vi ste nekoć bili otuđeni, duboko neprijateljski usmjereni, ogrezli u zlim djelima. 22 Sad vas Bog pomiri smrću njegova ljudskog tijela da vas privede k sebi svete, bez mane i krivnje, 23 ako samo ostanete utemeljeni i tvrdi u vjeri, nepokolebljivi u evanđeoskoj nadi, jer ste čuli evanđelje koje je propovijedano svakom stvorenju pod nebom, a ja Pavao postadoh mu poslužitelj.

On je slika nevidljivoga Boga, Prvorođeni prije svakoga stvorenja.

Kološanima 1:15

PRIJE nego što sam prihvatila Isusa za svog Spasitelja, čula sam poruku Evanđelja, ali sam imala problem s Njegovim identitetom. Kako On može oprostiti moje grijehe kad u Bibliji piše da samo Bog može oprostiti grijehe? Nakon što sam pročitala knjigu Knowing God (Poznavati Boga) J. I. Packera, shvatila sam da nisam jedina koju to muči. Packer smatra da je za mnoge nevjernike »zaista nevjerojatna kršćanska tvrdnja da je Isus Nazarećanin Bog koji je postao čovjekom… jednako i potpuno i Bog i čovjek«. No, upravo je to istina koja čini spasenje mogućim.

Kada apostol Pavao za Krista kaže da je »slika nevidljivoga Boga«, on kaže da je Isus potpuno i savršeno Bog – Stvoritelj i Održavatelj svega na nebu i zemlji, ali također i u potpunosti čovjek (r. r. 15-17). Zbog te istine možemo biti sigurni da Krist svojom smrću i uskrsnućem nije samo platio kaznu za naše grijehe nego je otkupio i ljudsku narav, tako da se mi – i sve stvorenje – možemo pomiriti s Bogom (r. r. 20-22). U čudesnom, početnom činu ljubavi, Bog Otac sebe otkriva kroz Sveto pismo snagom Boga Duha Svetoga i kroz život Boga Sina. Oni koji vjeruju u Isusa spašeni su jer je On Emanuel – Bog s nama. Aleluja!

– Xochitl Dixon

Ljubljeni Bože, hvala Ti što si nam se objavio i po Isusu nas pomirio sa sobom.