Oganj zvan Sveti

Pročitajte: Evanđelje po Luki 3:15-18

15 Narod je bio u napetosti. Svi su mislili u sebi, da nije možda Ivan Mesija? 16 A Ivan izjavi svima: »Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan koji je moćniji od mene. Ja nisam dostojan odriješiti remenja na njegovoj obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 17 Vijačom u ruci očistit će svoje gumno; pšenicu će skupiti u svoju žitnicu, a pljevu će sažeći u neugasivu ognju.« 18 Još je dao mnoge druge opomene narodu i navješćivao mu radosnu vijest.

A Ivan izjavi svima: »Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi Jedan koji je moćniji od mene… On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Luka 3:16

NAKON nekoliko godina suše, učestali požari u jednome dijelu svijeta potaknuli su njegove stanovnike na zaključak da je riječ o djelu Božjem. Taj se uznemirujući dojam pojačao nakon što su mediji počeli o tome govoriti kao o Svetom ognju.

Ivan Krstitelj ima na umu stvarno djelo Božje kada govori o krštenju »Duhom Svetim i ognjem« (r. 16). Gledajući unatrag, vjerojatno je mislio na Mesiju koji je kao »oganj talioca« o kojemu piše prorok Malahija (3:1-3). Ali tek nakon što je Duh Božji sišao poput silnog vjetra i ognja na Isusove sljedbenike, postalo je jasnije o čemu su govorili Malahija i Ivan (Djela ap. 2:1-4).

Oganj koji je Ivan pretkazao nije ono što su svi očekivali. Kao istinsko djelo Božje, oganj dolazi da hrabro navijesti drukčijeg Mesiju i sveti oganj koji otkriva i uništava naše uzaludne ljudske napore – stvarajući tako prostor za ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost, umjerenost – plodove Duha Svetoga (Galaćanima 5:22,23). To su djela Božja koja bi On želio proizvesti u nama.

– Mart DeHaan

Oče na nebu, molimo Te da nas ispuniš ljubavlju, radošću i mirom koji su toliko dragocjeni koliko je naša tvrdoglavost bezvrijedna.