Čudo bijelog snijega

Pročitajte: Izaija 1:15-20

15 I kad širite svoje ruke,
zatvaram svoje oči od vas,
i kad molite još toliko,
ne slušam vas:
ruke su vaše pune krvi.
16 Operite se! Očistite se!
Uklonite svoja zla djela ispred mojih očiju!
Prestanite činiti zlo!
17 Učite se činiti dobro!
Težite za pravdom!
Pomažite potlačenomu!
Pribavite pravicu siroti!
Branite udovicu!

18 »Dobro dakle, sudimo se!«,
tako govori Gospodin.
»I ako su vaši grijesi crveni kao skrlet,
postat će bijeli kao vuna!
19 Ako hoćete slušati,
uživat ćete najbolje u zemlji.
20 Ali ako ne ćete i prkosite,
proždrijet će vas mač!«
– Zaista, Gospodnja usta rekoše.

Budu l’ vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega.

Izaija 1:18, K. S.

U sedamnaestom stoljeću sir Isaac Newton je uz pomoć prizme proučavao kako nam svjetlost pomaže vidjeti različite boje. Ustanovio je da prolaskom svjetlosti kroz neki predmet, on poprima određenu boju. Dok jedan ledeni kristal izgleda proziran, snijeg čine mnogobrojni ledeni kristali čvrsto sabijeni jedan uz drugoga. Kada svjetlost prođe kroz sve njegove kristale, snijeg izgleda bijel.

Biblija spominje nešto drugo što ima određenu boju – grijeh. Prema proroku Izaiji, Bog je suočio narod Jude s njihovim grijehom. Kaže da je »kao grimiz« i crven kao »purpur«. No obećao im je da će pobijeljet »poput snijega« (r. 18). Kako? Morali su se odvratiti od grijeha i zatražiti Božje oproštenje.

Zahvaljujući Isusu, Božje nam je oproštenje uvijek dostupno. Isus je sebe nazvao »svjetlo svijeta« i rekao da svatko tko Ga slijedi »ne hoda u tmini, nego će imati svjetlo života« (Ivan 8:12). Kad priznajemo svoje grijehe, Bog nam oprašta i vidi nas kroz svjetlo Kristove žrtve na križu. To znači da nas Bog vidi kao što vidi Isusa – bezgrješne.

Ne moramo se valjati u krivnji i sramoti zbog onoga što smo loše učinili. Umjesto toga, možemo vjerovati u istinu da nam je Bog oprostio i to nas čini bijelima »poput snijega.«

– Linda Washington

Nebeski Oče, hvala Ti za oproštenje koje nam besplatno nudiš.