Miš koji je rikao

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 4:1-11

1 Tada Isusa odvede Duh u pustinju da ga kuša đavao. 2 Postio je četrdeset dana i četrdeset noći. Tada ogladnje. 3 Onda pristupi k njemu napasnik i reče: »Ako si Sin Božji, zapovjedi da se ovo kamenje pretvori u kruhove!« 4 On mu odgovori: »Stoji pisano:
Čovjek ne živi samo o kruhu
nego o svakoj riječi što dolazi iz Božjih usta.«
5 Tada ga uze đavao sa sobom u Sveti Grad, postavi ga navrh Hrama 6 i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se dolje! Jer stoji pisano:
Anđelima je naložio za tebe.
Oni će te nositi na svojim rukama
da ne zapneš nogom za kamen.«
7 Isus mu odvrati: »Stoji također pisano: Ne kušaj Gospodina, svojega Boga!«
8 Tada ga uze đavao sa sobom na vrlo visoku goru. Tamo mu pokaza sva kraljevstva svijeta s njihovom krasotom 9 i reče mu: »Sve ću ti ovo dati ako padneš ničice i ako mi se pokloniš.« 10 Tada mu zapovjedi Isus: »Odstupi, sotono! Stoji pisano:
Gospodinu, svojemu Bogu,
klanjaj se i njemu jedinomu služi!« 11 Tada ga đavao ostavi i gle, pristupiše anđeli i služili su mu.

… jer je jači koji je u vama, negoli koji je u svijetu.

1 Ivanova 4:4

PRIJE nekoliko godina moji sinovi i ja proveli smo nekoliko dana kampirajući u divljini. Bili smo u staništu medvjeda grizlija, ali ponijeli smo sprej za zaštitu od medvjeda, brižno uklanjali ostatke hrane, držali okoliš čistim i očekivali susret s grizlijem.

Jednom sam usred noći čuo kako se jedan od mojih sinova vrpolji pokušavajući izići iz vreće za spavanje. Zgrabio sam svjetiljku i upalio ju, spreman da ga vidim u šapama razjarenog medvjeda. Kad tamo, ugledao sam poljskog miša, ne većeg od 10 centimetara, kako nožicama maše po zraku. Zubima je grčevito držao kapu moga sina. Maleno stvorenje vuklo je i vuklo dok nije skinulo kapu s njegove glave. Kad sam prasnuo u smijeh, miš je ispustio kapu i izjurio iz šatora, a mi smo se vratili u vreće za spavanje. No ja, pun adrenalina, nisam mogao zaspati jer sam se sjetio jednoga drugog grabežljivca – đavla.

U predloženom tekstu iz Matejeva evanđelja vidimo kako je đavao kušao Isusa. Svaku je zamku potkrijepio Svetim pismom. Svakim odgovorom Isus se podsjetio što je Bog rekao o tome i nije bio neposlušan. I đavao je pobjegao.

Iako nas đavao želi proždrijeti, dobro zapamtimo da je on isto tako samo stvorenje kao i mali glodavac.

– David H. Roper

Dragi Bože, zahvalni smo što si Ti veći do bilo koje kušnje. Molimo Te, zaštiti nas i pokaži nam izlaz.