Najteža mjesta

Pročitajte: Knjiga Postanka 41:46-52

46 Bilo je Josipu trideset godina kad stupi u službu faraona, egipatskoga kralja. Kad je Josip bio otišao od faraona, obiđe svu egipatsku zemlju. 47 I zemlja u sedam godina izobilja ponese veoma mnogo. 48 On pokupi sav prihod žetve što ga je u tih sedam godina bilo u Egiptu, i dade nositi žito u gradove; u svaki je grad nosio žito s okolnih polja. 49 Tako nakupi Josip žita kao pijeska na moru u tolikoj količini da ga je prestao mjeriti; jer se više nije moglo mjeriti.
50 Dok još ne nastade glad, rodiše se Josipu dva sina: rodi mu ih Aseneta, kći Poti Fere, svećenika u Onu. 51 Prvorođencu nadjenu Josip ime Manaše; »jer«, reče, »Bog mi dade da zaboravim svu svoju nesreću i svu kuću mog oca.« 52 Drugome nadjenu ime Efrajim; »jer«, reče, »Bog me učini plodnim u zemlji moje nevolje.«

Tako nakupi Josip žita kao pijeska na moru u tolikoj količini da ga je prestao mjeriti; jer se više nije moglo mjeriti.

Postanak 41:49

DANAS je Geoff pastor za mlade u istome gradu u kojemu je nekoć bio ovisnik o heroinu. Bog je na zadivljujući način promijenio i njegovo srce i njegove okolnosti. »Želim spriječiti djecu da učine iste pogreške i trpe bol koju sam ja prošao«, rekao je. »I Isus će im pomoći.« Bog ga je s vremenom oslobodio ropstva ovisnosti i dao mu važnu službu usprkos njegovoj prošlosti.

Bog ima načina da i iz beznadnih okolnosti izvuče nešto dobro. Josipa su braća prodala u ropstvo u Egiptu i bio je lažno optužen i bačen u tamnicu, gdje je ostao godinama. Ali Bog ga je obnovio i postavio na visoki položaj, odmah ispod faraona, zahvaljujući čemu je mogao spasiti mnoge živote – uključujući živote svoje braće. U Egiptu se Josip vjenčao i imao djecu. Drugom je sinu dao ime Efraim (na hebrejskome »dvostruko plodan«) i objasnio je to ovako: »Bog me… učini plodnim u zemlji moje nevolje« (r. 52).

Geoffova i Josipova priča, iako ih dijele skoro četiri tisuće godina, pokazuju istu istinu: i najteža mjesta u našem životu mogu postati plodno tlo na kojemu će Bog pomoći mnogima i blagosloviti ih. Ljubav i moć našeg Spasitelja se ne mijenjaju i On je uvijek vjeran onima koji se pouzdaju u Njega.

– James Banks

Svemoćni Oče, veličamo Te što Tebi ništa nije preteško.