On nas najbolje poznaje

Pročitajte: Jeremija 1:1-8

1 Ovo su riječi Jeremije, Hilkijina sina. On je bio svećenik na području Benjamina, u gradu Anatotu. 2 Gospodin mu je uputio riječ trinaeste godine vladavine judejskoga kralja Jošije, Amonova sina. 3 Potom mu je govorio i kada je judejski kralj bio Jošijin sin Jojakim. Govorio mu je sve do kraja jedanaeste godine vladanja judejskoga kralja Sidkije, Jošijina sina. U petome mjesecu te godine građani Jeruzalema bili su prognani.
4 Došla mi je Gospodinova riječ:
5 »Prije nego sam te oblikovao
u majčinoj utrobi,
ja sam te izabrao;
prije nego si se rodio, ja sam te posvetio,
i odredio za proroka narodima.«

6 A ja sam rekao: »Gospodine Bože, ja doista ne znam govoriti, jer sam premlad.«
7 Ali Gospodin mi je rekao: »Nemoj govoriti da si premlad. Ići ćeš kamo te god budem slao i govoriti sve što ti budem naložio.« 8 »Nemoj ih se bojati, jer ja sam s tobom da te spasim«,
tako je rekao Gospodin.

Prije nego te satkah… Ja te izabrah.

Jeremija 1:5

»VI sada ne biste trebali biti ovdje. Netko tamo gore pazio je na vas«, rekao je vozač vučne službe mojoj majci nakon što je odvukao njezin automobil od ruba strme litice i pogledom pratio tragove guma do mjesta nesreće. Mama je u to vrijeme bila trudna, noseći mene. Dok sam odrastao, često je spominjala kako je Bog toga dana spasio naše živote i uvjeravala me da sam Bogu bio vrijedan i prije nego što sam se rodio.

Nitko od nas ne može pobjeći pogledu našeg sveznajućeg Stvoritelja. Prije više od 2500 godina rekao je proroku Jeremiji: »Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, Ja te znadoh« (r. 5, K. S.). Bog nas bolje poznaje od bilo koga i može našem životu dati svrhu i smisao kao nitko drugi. On ne samo da nas je stvorio svojom mudrošću i snagom, već skrbi o svakom trenutku našega postojanja – uključujući i pojedinosti koje se svakog trenutka događaju bez našeg znanja: od otkucaja našeg srca do složenog funkcioniranja našeg mozga. Razmišljajući o tome kako naš nebeski Otac drži na okupu svaki dio našeg postojanja, David je uzviknuo: »A meni, o Bože, kako su predivne Tvoje misli, kako im je nedokučiv zbroj!« (Psalam 139:17)

– James Banks

Nitko nam nije bliži od Boga. On nas je stvorio, poznaje nas, skrbi o nama i voli nas. Zbog svega toga vrijedan je da Ga veličamo i štujemo.