Žica pod naponom

Pročitajte: Evanđelje po Marku 9:2-10

2 Nakon šest dana poveo je Isus samo Petra i Jakova na visoko brdo i pred njima se preobrazio. 3 Odjeća mu je postala blještavo bijela, onako bijela kako je nijedan perač rublja na zemlji ne bi mogao izbijeliti. 4 Ukazali su im se i Ilija i Mojsije koji su razgovarali s Isusom. 5 Petar mu je rekao: »Učitelju, ovdje nam je lijepo. Načinimo zato tri šatora – jedan tebi, jedan Mosiju i jedan Iliji« 6 Nije znao što bi rekao, toliko su jako bili preplašeni.
7 Prekrio ih je i oblak, a iz njega se čuo glas: »Ovo je moj voljeni sin, slušajte ga.« 8 A kad su pogledali uokolo, nisu uza se vidjeli nikoga osim Isusa.
9 Dok su silazili s brda, Isus im je zapovjedio da o onom što su vidjeli nikom ne govore, sve dok Čovjekov Sin ne uskrsne od mrtvih.
10 Zato su o svemu šutjeli, pitajući se što mu to znači »ustati od mrtvih«.

Doista, nismo vam navijestili… Gospodina Isusa Krista po… bajkama, nego smo sami vidjeli Njegovu veličinu.

2 Petrova 1:16

»IMALA sam osjećaj da sam dodirnula žicu pod naponom«, rekla je profesorica Holly Ordway opisujući što je doživjela slušajući veličanstveni Sveti sonet 14 Johna Donnea. Bilo je nešto u toj glazbi i pitala se što. Sjeća se toga kao trenutka kada joj je dotadašnji ateistički svjetonazor dopustio mogućnost nadnaravnog. S vremenom će povjerovati u preobražavajuću stvarnost uskrslog Krista.

Dodirnuti ‘žicu pod naponom’ – vjerojatno su se tako osjećali Petar, Jakov i Ivan onog dana kada ih je Isus odveo »na visoku goru« gdje Njegove »haljine postadoše sjajno bijele« (Marko 9:3). Pojavili su se i Ilija i Mojsije – događaj koji danas nazivamo Preobraženje. Kada su silazili s gore, Isus im je rekao da nikome ne govore o tome što su vidjeli dok »Sin Čovječji ne uskrsne od mrtvih (r. 9). A oni nisu imali pojma »što znači uskrsnuti od mrtvih« (r. 10). Nisu mogli ni zamisliti sudbinu koja uključuje Njegovu smrt i uskrsnuće. Ali s vremenom njihova će iskustva s uskrslim Gospodinom u potpunosti promijeniti njihove živote. Pred kraj života Petar o tom događaju piše kao o trenutku kada su učenici prvi put »vidjeli Njegovu veličinu« (2 Petrova 1:16).

I profesorica Ordway i učenici iskusili su da je susret s Isusom nalik dodiru ‘žice pod naponom’. Mijenja nas.

– Tim Gustafson

Oče, hvala Ti što si naš veličanstveni Bog.