Poremećeni planovi

Pročitajte: Djela apostolska 16:6-10

6 Kad prođoše Frigiju i Galaciju, Duh Sveti im je spriječio propovijedati Riječ u Aziji. 7 Stigavši na granicu Mizije, pokušali su poći u Bitiniju, ali im ne dopusti Isusov Duh. 8 A kad prođoše Miziju, siđoše u Troadu. 9 Pavao je imao viđenje noću: Neki muškarac, Makedonac, stajao je i molio ga govoreći: »Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!« 10 Nakon tog Pavlova viđenja odmah smo nastojali otputovati u Makedoniju, jer smo bili uvjereni da nas Bog zove da im propovijedamo evanđelje.

U čovjekovu srcu ima mnogo nauma, ali će uspjeti samo Božja odluka.

Izreke 19:21

JANEINI planovi da postane logopedica završili su kad se tijekom prakse pokazalo da je taj posao za nju preveliko emocionalno opterećenje. Tada je dobila priliku da piše za jedan časopis. Nikad nije mislila da će se baviti pisanjem, ali nakon nekoliko godina to je bio način na koji se zauzimala za siromašne obitelji. »Gledajući unatrag, vidim zašto je Bog promijenio moje planove«, kaže ona. »Imao je za mene nešto veće.«

Biblija je prepuna poremećenih planova. Na svom drugom misijskom putovanju Pavao je želio donijeti Evanđelje u Bitiniju, ali mu »ne dopusti Isusov Duh« (Djela 16:6,7). To se moralo činiti čudnim: zašto je Isus poremetio planove koji su bili u skladu s Božjim nalogom? Odgovor mu je jedne noći došao u snu: u Makedoniji je bio potrebniji. Tamo će Pavao osnovati prvu crkvu u Europi. Salomon je također zaključio: »Mnogo je misli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude« (Mudre izreke 19:21, K. S.).

Razumno je planirati. Poznata izreka kaže: »Ako ne planirate, planirate neuspjeh.« Ali Bog će možda poremetiti naše planove svojima. Na nama je slušati i poslušati, znajući da možemo vjerovati Bogu. Ako se podredimo Njegovoj volji, vidjet ćemo da se uklapamo u Njegovu svrhu za naš život.

– Leslie Koh

I dok planiramo, dodajmo još nešto: planirajmo slušati. Slušati Božji plan.