Spori s razlogom

Pročitajte: Nehemija 9:9,13-21

9 Ti si vidio nevolju naših otaca u Egiptu,
čuo si njihovo zapomaganje na Crvenom moru.

13 Tada si sišao dolje na Sinaj,
govorio si s njima s neba
i dao si im pravedne zakone,
pouzdane naputke,
dobre uredbe i zapovijedi.
14 Ti si im objavio svoju svetu subotu
i dao si im, preko svojega sluge Mojsija,
zapovijedi, odredbe i zakone.
15 Dao si im kruh s neba kad su bili gladni
i vodu iz stijene kad su bili žedni.
Zapovjedio si im da uđu
i zaposjednu zemlju
za koju si bio na zakletvu podigao svoju ruku
da ćeš im je dati.

16 Ali oni, naši oci, radili su drsko,
bili su tvrdokorni
i nisu slušali tvojih zapovijedi.
17 Ne htjedoše slušati
i nisu se spominjali tvojih čudesa,
što si ih činio za njih.
Oni postaše tvrdoglavi,
izabraše sebi poglavara
i htjedoše se vratiti u Egipat, u ropstvo.
Ali ti si Bog koji oprašta,
milostiv i milosrdan,
strpljiv i bogat dobrotom.
Nisi ih ostavio.

18 Štoviše, kad oni napraviše
sebi liveno tele i kad rekoše:
Ovo je tvoj Bog
koji te izveo iz Egipta
– kad počiniše velike hule –
19 u prebogatom svom milosrđu
nisi ih ostavio u pustinji.
Stup od oblaka nije od njih odstupao
da ih vodi putem danju,
niti ognjeni stup
da im noću osvjetljuje put
kojim su trebali ići.
20 Dao si im svoj dobri duh
da ih poučava.
Nisi uskratio svoje mane od njihovih usta
i vode si im dao u njihovoj žeđi.
21 Četrdeset godina opskrbljivao si ih u pustinji.
Nisu trpjeli nikakve oskudice.
Njihove haljine ne ostarješe,
i njihove noge ne otekoše.

Ali ti si Bog praštanja, milosrdan i blag, na gnjev si spor, a u milosrđu velik.

Nehemija 9:17, K. S.

U BBC-jevoj videoseriji Život sisavaca voditelj David Attenborough penje se na drvo da bi se našalio s troprstim ljenjivcem. Kada je bio licem u lice s najsporijim sisavcem na svijetu, viknuo je: »Buu!«. Budući da ljenjivac nije ni trepnuo, objasnio je da je usporeno kretanje ono što radite ako ste troprsti ljenjivac koji se hrani uglavnom teško probavljivim lišćem koje uz to nije baš hranjivo.

U predloženom biblijskom tekstu Nehemija spominje još jedan primjer i objašnjenje sporosti (9-21), ali ovo nije smiješno. Prema Nehemiji, naš Bog je krajnji primjer sporosti – kada je u pitanju gnjev. Nehemija se sjeća kako se Bog brinuo za svoj narod, poučavao ih zakonima o tome kako živjeti, održavao ih na putu iz Egipta i dao im Obećanu zemlju (r. r. 9-15). Iako su Izraelci stalno bili neposlušni (r. 16), Bog ih nikada nije prestao voljeti. Nehemijino objašnjenje? Naš Stvoritelj je po naravi »milostiv i milosrdan, strpljiv i bogat dobrotom« (r. 17, Šarić). Zašto bi inače podnosio njihovo nezadovoljstvo, prigovaranje i nevjeru četrdeset godina? (r. 21) Razlog je Njegovo bezgranično »milosrđe« (r. 19).

A što je s nama? Nagla ćud znak je hladnog srca. Ali veličina Božjega srca daje nam prostor da strpljivo živimo i volimo s Njime.

– Mart DeHaan

Oče na nebu, ispuni nas Duhom svojega milosrđa.