Potpuno otkrivanje

Pročitajte: Evanđelje po Marku 6:45-56

45 Isus odmah prisili svoje učenike da uđu u lađicu i da idu naprijed na drugu obalu prema Betsaidi, dok on otpusti narod. 46 Kad je otpustio narod, uziđe na goru da se pomoli. 47 Bilo je već uvečer. Lađica se je nalazila nasred mora, a on sam na zemlji. 48 Tada vidje gdje se muče veslajući, jer su imali protivan vjetar. Oko četvrte noćne ure dođe Isus k njima po moru i htio ih je mimoići. 49 Kad ga oni tako vidješe gdje ide po moru, pomisliše da je sablast pa stanu vikati, 50 jer ga svi vidješe i preplašiše se. A on odmah progovori s njima i reče: »Budite hrabri! Ja sam, ne bojte se!« 51 I uđe k njima u lađicu, i utiša vjetar. Tada su oni bili posve izvan sebe od čuđenja. 52 Još naime nisu shvatili ono o kruhovima jer im je srce bilo otvrdnulo.
53 Prijeđoše prijeko na zemlju i dođoše u Genezaret. Ondje pristadoše. 54 Kad izađoše iz lađice, ljudi Isusa odmah prepoznaše. 55 Oni su protrčali, sav onaj kraj, i donosili su na posteljama bolesnike tamo gdje bi čuli da je on. 56 I gdje je samo stupio u koje selo, u koji grad, ili u koji zaselak, smještali bi tamo bolesnike na slobodna mjesta i molili bi da se barem dotaknu skuta njegove haljine. I ozdravljali su svi koji su ga se dotakli.

A On odmah progovori s njima i reče: »Budite hrabri! Ja sam, ne bojte se!«

Marko 6:50

LJUBITELJI filmova mogu čuti prekrasan glas Emily Blunt, glavne glumice u filmu Povratak Mary Poppins. Njezin suprug tek je nakon četiri godine braka otkrio njezinu pjevačku nadarenost. U intervjuu je rekao da nije mogao vjerovati to što čuje i pomislio: »Kada si mi namjeravala reći?«

U vezama često saznajemo nove, ponekad neočekivane pojedinosti koje nas iznenade. U Evanđelju po Marku učenici su u početku imali nepotpunu sliku o Isusu i bilo im je teško shvatiti tko je On. No, u susretu na Galilejskome moru Isus im otkriva još nešto o sebi – kontrolu koju ima nad prirodnim silama.

Nakon što je nahranio veliko mnoštvo, više od 5000 ljudi, Isus je poslao svoje učenike da lađicom prijeđu na drugu obalu Galilejskoga mora, no putem ih je uhvatilo olujno nevrijeme. Pred zoru učenici su se preplašili kada su ugledali da netko hoda po vodi. No poznati glas izgovorio je umirujuće riječi: »Odvažni budite! Ja sam. Ne bojte se!« (r. 50, K. S.) Zatim je umirio uzburkano more. Kada su vidjeli tu veliku moć, učenici su »bili posve izvan sebe od čuđenja« (r. 51). Još uvijek nije im bilo potpuno jasno tko je Krist.

Kada vidimo Isusa i Njegovu moć nad olujama našega života, i mi stječemo cjelovitiju sliku o Njemu.

– Lisa M. Samra

Isuse, zadivljeni smo Tvojom moći i veličamo Te.