Čvrsti i nepokolebljivi

Pročitajte: Evanđelje po Marku 15:33-41

33 O šestoj uri nastade tama po svoj zemlji što je potrajala do devete ure. 34 O devetoj uri povika Isus iza glasa: »Eloi, Eloi, lema sabahtani«, što znači: »Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?« 35 Neki od onih što su okolo stajali čuše to i rekoše: »Zove Iliju.« 36 Tada otrča jedan, namoči spužvu octom, natače je na trsku, dade mu da pije i reče: »Da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine!« 37 A Isus još jedanput povika iza glasa i izdahnu. 38 Tada se hramska zavjesa razdera na dvoje: odozgo do dolje. 39 Satnik, koji je stajao prema njemu i vidio gdje tako izdahnu, reče: »Zaista, ovaj je čovjek bio Sin Božji.« 40 Izdaleka su gledale i žene, među njima Marija Magdalena, Marija, mati Jakova Mlađega i Josipa, i Saloma. 41 One su ga pratile već u Galileji i posluživale ga. I još su mnoge druge bile tamo koje su s njim bile uzašle u Jeruzalem.

Prema tome… budite čvrsti, nepokolebljivi.

1 Korinćanima 15:58, K. S.

U zemlji u kojoj žive, Adrian i njegova obitelj trpe progon zbog svoje vjere u Isusa. Ipak, kroz sve to oni pokazuju Kristovu ljubav. Stojeći u svom crkvenom dvorištu izrešetanome mecima, jer je teroristima služilo kao poligon za vježbanje, rekao je: »Danas je Veliki petak. Sjećamo se da je Isus trpio za nas na križu. A patnja je nešto što razumiju vjernici koji ovdje žive.« Zato je njegova obitelj odlučila ostati. »Još uvijek smo ovdje. I ostajemo!« rekao je.

Ti vjernici slijede primjer žena koje su stajale i gledale kako Isus umire na križu (Marko 15:40). One – Marija Magdalena, Marija majka Jakova Mlađeg i Josipa, i Saloma – bile su hrabre i ostale iako su prijatelji i članovi obitelji neprijatelja države mogli biti izvrgnuti ruglu i kažnjeni. Ipak, te su žene pokazale ljubav prema Isusu time što su ostale s Njim. »One su Ga pratile već u Galileji i posluživale Ga« (r. 41), ostale su s Njim u trenucima najveće patnje.

Danas kada se sjećamo najvećeg dara svoga Spasitelja, Njegove smrti na križu, zastanimo na trenutak i razmislimo o tome kako mi možemo ostati stajati za Isusa kad se suočavamo s različitim kušnjama (pročitajte Jakovljeva 1:2-4). Razmislite i o vjernicima širom svijeta koji pate zbog svoje vjere i poput Adriana mole: »Možete li, molim vas, biti uz nas u svojim molitvama?«

– Amy Boucher Pye

Danas, na Veliki petak, sjetimo se Kristove muke.