Iz sažaljenja u veličanje

Pročitajte: Druga poslanica Timoteju 4:9-18

9 Požuri se da dođeš brzo k meni! 10 Dema me ostavi iz ljubavi prema sadašnjemu svijetu i ode u Solun, Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju. 11 Luka je sam kod mene. Marka uzmi i dovedi sa sobom, jer mi je koristan za služenje. 12 Tihika sam poslao u Efez. 13 Kad dođeš, donesi mi kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, a osobito pergamente!
14 Aleksandar, kovač, mnogo mi je zla nanio; platit će mu Gospodin po njegovim djelima. 15 Čuvaj se i ti njega, jer se je vrlo suprotstavljao našim riječima.
16 Za prve moje obrane nije mi nitko pomogao, nego su me svi ostavili; neka im se to ne uračuna! 17 Ali je Gospodin bio uza me i ojačao me da se po meni razglasi posvuda evanđeoska poruka i da je čuju svi narodi. On me izbavio iz lavljih ralja. 18 A Gospodin će me izbaviti od svakoga zla djela, i spasit će me za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen.

Ali je Gospodin bio uza me i ojačao me.

2 Timoteju 4:17

NA rasprodaji dječjih jakni djeca su uzbuđeno tražila svoje omiljene boje i odgovarajuće veličine. U zimskim danima djeca s novom odjećom stječu samopoštovanje, rekao je organizator prodaje, i prihvaćeniji su od vršnjaka i školskih prijatelja.

Čini se da je i apostolu Pavlu nedostajala odjeća kad je pisao Timoteju: »Kada dođeš, donesi mi kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa (r. 13). U hladnoj rimskoj tamnici Pavao je trebao toplinu, ali i društvo. »Za prve moje obrane nije mi nitko pomogao, nego su me svi ostavili«, žalio se na suđenju (r. 16). Njegove riječi diraju naša srca iskrenošću boli i osamljenošću tog velikog misionara.

Ipak, u završnim riječima Pavlovog posljednjeg zabilježenog pisma – njegove završne misli nakon iznimno plodonosne službe – prelaze iz sažaljenja u veličanje. »Ali mi je Gospodin pritekao u pomoć i jačao me da se mojim posredstvom propovijedanje potpuno izvrši i da ga čuju svi pogani. I izbavljen sam od lavljih usta« (r. 17, K. S.)

Ako ste suočeni s krizom, nemate toplu odjeću ni bliske prijatelje koji bi vam pomogli, sjetite se Boga. On je tu da vas okrijepi i pribavi vam sve što trebate. Zašto? Da se On proslavi i da bismo mi izvršili zadaću koju nam je povjerio u svojem kraljevstvu.

– Patricia Raybon

Bože, kad nas nadvladaju životne okolnosti, budi uz nas.