Pogreška prognostičara

Pročitajte: Jeremija 23:16-22

16 Ovako veli Gospodin nad vojskama: »Ne slušajte riječi proroka koji vam prorokuju! Oni vas samo zaluđuju, objavljuju samo viđenja koja su sami izmislili, bez Gospodnjega naloga. 17 Onima koji preziru Gospodnju riječ obećavaju jednako: Imat ćete sreću! Svima koji idu u prkosu svojega srca govore: Nesreća ne dolazi na vas.

18 Jest, tko je stajao u Gospodnjem vijeću
da ga je vidio, da je čuo njegovu riječ?
Tko je njegovu riječ dosluhnuo i čuo?
19 Evo, udara Gospodnji vihor,
njegov gnjev,
vihor šumi povrh glave bezbožnika!
20 Ne odvraća se Gospodnji gnjev
dok to nije izvršio,
dok nije ispunio što je u srcu naumio.
Na završetku dana spoznat ćete to jasno.

21 Nisam poslao te proroke,
pa ipak trče.
Nisam im govorio,
pa ipak prorokuju.
22 Kad bi bili stajali u mom vijeću,
kazivali bi mojemu narodu moje riječi,
odvraćali bi ga od njegova zla puta
i od njegovih bezbožnih djela.

A tko ima Moju riječ, navješćuje uistinu Moju riječ.

Jeremija 23:28

U podne 21. rujna 1938. godine mladi je meteorolog Charles Pierce upozorio Američki držani prognostički ured na dvije fronte koje uragan pomiču prema sjeveru. Glavni prognostičar na to je samo odmahnuo rukom. Tropskih oluja nema tako daleko na sjeveru. No točno u 16 sati uragan je počeo bacati brodove na kopno, a kuće su letjele u more. Poginulo je više od šest stotina ljudi. Da je ozbiljno shvatio Pierceovo upozorenje – utemeljeno na točnim podacima i preciznim kartama – vjerojatno bi preživjeli.

Upozorenje čiju riječ trebamo poslušati nalazimo u Svetome pismu. U Jeremijino doba Bog je upozorio svoj narod na lažne proroke. »Ne slušajte riječi proroka koji vam prorokuju! Oni vas samo zaluđuju, objavljujući samo viđenja koja su sami izmislili, bez Gospodnjega naloga« (r. 16). Za njih je Bog rekao: »Kad bi bili stajali u Mom vijeću, kazivali bi Mojemu narodu Moje riječi« (r. 22).

»Lažni proroci« su još uvijek s nama. ‘Stručnjaci’ dijele savjete potpuno zanemarujući Boga ili izvrću Njegove riječi kako bi odgovarale njihovim ciljevima. No, zahvaljujući Svetome pismu i vodstvu Duha Svetoga, imao sve što nam je potrebno da razlikujemo laž od istine. Budemo li sve mjerili istinom Njegove riječi, naše će riječi i životi pokazivati tu istinu drugima.

– Tim Gustafson

Oče, učini nas osjetljivima na vodstvo Duha Svetoga.