Božanski poredani

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 11:33-36

33 O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putovi!
34 »Jer tko upozna Gospodnju misao?
Ili tko mu bi savjetnik?
35 Ili tko mu unaprijed što dade,
da bi mu trebalo biti vraćeno?«
36 Jer je od njega i po njemu i u njemu sve. Njemu slava u vijeke! Amen.

O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučivi Njegovi sudovi i neistraživi Njegovi putovi!

Rimljanima 11:33

BIO sam jako uznemiren i probudio sam se usred noći. Hodao sam po sobi i molio se. Iskreno rečeno, moj stav nije bio predanje Bogu, nego preispitivanje i gnjev. Nije mi bilo lakše pa sam sjeo i kroz veliki prozor gledao noćno nebo. Neočekivano pozornost mi je privukao Orionov pojas – tri savršeno poredane zvijezde često vidljive za vedrih noći. Znao sam dovoljno o astronomiji da razumijem da su te tri zvijezde udaljene jedna od druge više stotina svjetlosnih godina.

Znao sam da što bih im bio bliže, činile bi se manje poravnane. Ali iz ove moje udaljenosti izgledale su brižno raspoređene i jednako udaljene jedna od druge. U tom sam trenutku shvatio da sam preblizu svome životu da bih vidio što Bog vidi. U njegovoj ‘velikoj slici’ sve je savršeno poravnano.

Kada apostol Pavao dovršava sažetak konačnih Božjih nakana, on započinje hvalospjev (r. r. 33-36). Njegove riječi podižu naš pogled prema suverenom Bogu, čije nakane premašuju naše ograničene sposobnosti razumijevanja ili traženja (r. 33). Ipak, Onaj koji sve drži zajedno na nebu i na zemlji prisno je i s ljubavlju uključen u svaku pojedinost našega života (Pročitajte Matej 6:25-34; Kološanima 1:16).

– Evan Morgan

Čak i kada stvari izgledaju zbunjujuće, Božji planovi za naš život su za naše dobro i Njemu na čast i slavu.