Onaj koji sve vidi

Pročitajte: Knjiga Brojeva 32:16-24

16 Tada oni pristupiše k Mojsiju i rekoše: »Mi ćemo ovdje napraviti samo torove za svoja stada i gradove za svoje žene i djecu. 17 A sami ćemo naoružani poći pred sinovima Izraelovim, dok ih ne dovedemo u njihova mjesta. Uto neka naše žena i djeca ostanu u utvrđenim mjestima zbog stanovnika te zemlje. 18 Ne ćemo se prije vratiti svojim kućama dok sinovi Izraelovi ne prime svaki svoju baštinu, 19 niti ćemo uzeti zajedno s njima baštinu s one strane Jordana i dalje, jer nam je dopala naša baština istočno od Jordana.«
20 Mojsije im odgovori: »Ako to učinite, te pođete naoružani pred Gospodinom u boj, 21 i svi vaši vojnici pred Gospodinom prijeđu Jordan, dok ne otjera ispred sebe svoje neprijatelje, 22 i vi se istom onda vratite kad bude zemlja uz pomoć Gospodina podvrgnuta, tad ćete vi biti bez krivnje pred Gospodinom i Izraelom, a ova će vam zemlja pripasti kao baština pred Gospodinom. 23 Ako li ne učinite tako, onda ćete sagriješiti Gospodinu i znajte da će vas za vaš grijeh stići kazna. 24 Pa gradite sebi tvrda mjesta za svoju djecu i torove za svoju stoku! Ali i učinite što obećaste!«

Ako li ne učinite tako… znajte da će vas za vaš grijeh stići kazna.

Brojevi 32:23

»O, ne!« povikala je moja žene kada je ušla u kuhinju. Istoga trenutka naš je devet kilograma težak labrador Max projurio pokraj nje u dnevnu sobu.

Nestao je janjeći but koji je bio preblizu rubu radne plohe. Max ga je pojeo, ostavljajući samo praznu posudu za pečenje. Pokušao se zavući ispod kauča, no bilo je mjesta samo za glavu i ramena. Ostali dio tijela i rep otkrili su mjesto na kojemu se sakrio. »Oh, Max«, promrmljao sam, »za tvoj grijeh će te ‘stići kazna’.« Te sam riječi posudio od Mojsija koji ih je izgovorio da potakne dva izraelska plemena da budu poslušni Bogu i drže svoja obećanja. »Ako li ne učinite tako, onda ćete sagriješiti Gospodinu i znajte da će vas za vaš grijeh stići kazna« (r. 23).

Kada sagriješimo možda ćemo se na trenutak osjećati dobro, ali u konačnici ćemo biti vrlo tužni jer nas grijeh uvijek odvaja od Boga. Mojsije je podsjetio svoj narod da Bogu ništa ne promiče. A jedan je novozavjetni pisac napisao da je »sve golo i otkriveno očima Onoga kojemu trebamo položiti račun« (Hebrejima 4:13).

Iako sve vidi, naš sveti Bog nas s ljubavlju potiče da priznamo svoj grijeh, pokajemo se (okrenemo se od njega), dođemo k Njemu (1 Ivanova 1:9) i slijedimo Ga.

– James Banks

Bože, pomogni nam da Ti budemo poslušni.