Učiti od djece

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 21:8-17

8 Mnogi iz naroda prostriješe svoje haljine po putu, drugi su rezali granje drveća i prostirali ih po putu. 9 Mnoštvo naroda, što je išlo pred njim i za njim, vikalo je iza glasa:
»Hosana Davidovu sinu!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
Hosana u visini!«
10 Kad uđe u Jeruzalem, uzbuni se sav grad. »Tko je to?« pitali su. 11 Mnoštvo je naroda govorilo: »To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji!«
12 Potom uđe Isus u Božji Hram, istjera van sve kupce i trgovce u Hramu, prevrnu stolove mjenjačima i klupe trgovcima golubova 13 i reče: »Stoji pisano:
Moja kuća neka se zove kuća molitve!
A vi načiniste od nje razbojničku spilju.«
14 Dođoše u Hram k njemu slijepi i hromi, i iscijeli ih. 15 Kad vidješe svećenički glavari i pismoznanci čudesa što ih učini i djecu što su vikala u Hramu: »Hosana Davidovu sinu!«, razljutiše se 16 i rekoše mu: »Čuješ li što ovi viču?« Isus im odvrati: »Da. Zar niste nikad čitali:
Iz usta djece i dojenčadi
navješćuješ svoju hvalu?«
17 Zatim ih ostavi, izađe iz grada u Betaniju i ondje ostade.

Iz usta djece i dojenčadi navješćuješ svoju hvalu?

Matej 21:16

KADA smo se prijatelj i ja vozili kroz jednu od siromašnih četvrti u Keniji, bili smo duboko potreseni siromaštvom kojem smo vidjeli. U istom su se okruženju pokrenuli i drugi osjećaji kada smo ugledali malenu djecu koja su trčala i vikala: »Mchungaji, Mchungaji!« (»Pastor«, na svahiliju). Bili su presretni jer su vidjeli svoga duhovnog vođu u našem automobilu. Tim razdraganima povicima mališani se iskazivali dobrodošlicu čovjeku poznatom po ljubavi i brizi za njih.

Dok je Isus ulazio u Jeruzalem jašući na magarcu, razigrana djeca bila su među onima koja su Ga pozdravljala: »Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje… Hosana Davidovu sinu!« (r. r. 9,15) Ali uzvici oduševljenja nisu bili jedino što se moglo čuti. Mogu zamisliti žamor kupaca, trgovaca i mjenjača novca koje je Isus istjerao iz Hrama (r. r. 12,13). Mogli su se čuti i ljutiti povici svećeničkih poglavara i pismoznanaca koji su vidjeli Njegovu ljubav na djelu (r. r. 14,15). Izrazi njihova nezadovoljstva pomiješani s riječima hvale djece i dojenčadi (r. 16) otkrivali su siromaštvo njihova srca.

I mi možemo učiti iz vjere djece Božje svih dobi i mjesta koja priznaju Isusa kao Spasitelja svijeta. On je taj koji čuje naše slavljenje i naše vapaje, On se brine o nama i spašava nas kada mu dođemo s djetinjim pouzdanjem.

– Arthur Jackson

Isuse, pomogni nam da vidimo tko si i što si – naš Gospodin i Spasitelj.