Ne potkradajmo Isusa

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 3:26-36

26 Oni dođoše k Ivanu i rekoše mu: »Učitelju, onaj koji je na drugoj obali Jordana bio kod tebe i za koga si ti svjedočio, evo on krsti i svi idu k njemu.« 27 Ivan odgovori: »Ne može čovjek ništa primati ako mu nije dano s neba. 28 Vi mi sami morate posvjedočiti da sam rekao: Ja nisam Mesija, ja sam poslan samo kao njegov preteča. 29 Tko ima zaručnicu, zaručnik je. Zaručnikov prijatelj, koji stoji i sluša ga, silno se raduje zaručnikovu glasu. Tako se sada i moja radost ispunila. 30 On mora rasti, a ja umanjivati se. 31 Tko dolazi odozgo, stoji nad svima; tko je sa zemlje, zemaljski je i govori zemaljski. Tko dolazi s neba, stoji nad svima. 32 On svjedoči što je vidio i čuo, a nitko ne prima njegova svjedočanstva. 33 Nasuprot, tko prima njegovo svjedočanstvo, time potvrđuje da je Bog istinit. 34 Jer poslani od Boga govori Božje riječi. Jer Bog ne daje Duha na mjeru. 35 Otac ljubi Sina i dao je sve u njegove ruke. 36 Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, ne će vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu.«

On mora rasti, a ja umanjivati se.

Ivan 3:30

KAD je naš pastor skupini koja proučava Bibliju postavio teško pitanje o Isusovu životu, ruka mi je sama poletje uvis. Upravo sam pročitao tu priču i znao sam odgovor. Želio sam da i drugi znaju da i ja znam. Uostalom, ja sam biblijski učitelj. A što ako se pokaže da ne znam i osramotim se pred njima? Sada mi je bilo neugodno jer sam se bojao neugodnosti. Polako sam spustio ruku. Jesam li stvarno toliko nesiguran?

Ivan Krstitelj pokazuje bolji način. Kad su se njegovi učenici požalili da ga ljudi počinju napuštati i odlaze Isusu, Ivan je rekao da mu je drago što to čuje. On je bio samo glasnik. »Ja nisam Mesija, ja sam poslan samo kao Njegov preteča… On mora rasti, a ja umanjivati se« (r. r. 28,30). Ivan je shvatio da je razlog njegova postojanja Isus. Onaj koji »dolazi odozgo« i »stoji nad svima« (r. 31) – uzvišeni Sin Božji dao je svoj život za nas. On mora dobiti svu slavu i čast.

Sva pažnja koju privlačimo na sebe odvraća pažnju s našega Gospodina. A s obzirom na to da je On naš jedini Spasitelj i jedina nada za svijet, svaka zasluga koju Njemu krademo na kraju povrijedi nas.

Stoga, maknimo se iz slike – prestanimo potkradati Isusa. To je najbolje za Njega, za svijet i za nas.

– Mike Wittmer

Nebeski Oče, pomogni nam shvatiti da je naša zadaća usmjeriti svačiju pažnju na Tvog Sina, tako da na slici bude samo On.