Ugođeni s Duhom

Pročitajte: Poslanica Galaćanima 5:16-26

16 A velim: U duhu živite, i ne ćete izvršavati tjelesnih želja! 17 Jer tijelo se svojim željama suprotstavlja Duhu, a Duh tijelu; a to se protivi jedno drugome tako da ne činite ono što hoćete. 18 Ako li vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
19 Očita su tjelesna djela, a ova su: preljubništvo, nečistoća, besramnost, 20 razuzdanost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdžbe, spletke, razdori, 21 zavist, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome slično. Za sve to unaprijed vam kažem, kao što sam i prije kazao: oni koji takvo što čine, ne će postići Božjega kraljevstva.
22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost 23 krotkost, umjerenost; protiv takvih nema zakona. 24 A koji pripadaju Kristu Isusu, raspeli su tijelo sa strastima i požudama. 25 Ako po Duhu živimo, i hodajmo u Duhu!
26 Ne tražimo tašte slave, ne izazivajmo jedni druge i ne zavidimo jedni drugima!

Ako po Duhu živimo, i hodajmo u Duhu!

Galaćanima 5:25

DOK sam slušala kako ugađaju elegantni koncertni glasovir, sjetila sam se vremena kada sam slušala kako iz toga istog glasovira izlazi nevjerojatni zvuk Varšavskog koncerta i predivna skladba How Great Thou Art (Silni Bože). Ali sada je instrument očajnički trebalo ugoditi. Dok su neke note zvučale kako treba, druge su bile previsoke ili preniske, stvarajući neugodan zvuk. Zadaća osobe koja ugađa glasovir nije da svaka nota zvuči jednako, nego da osigura da jedinstveni zvuk svake note zajedno s drugima čini ugodnu skladnu cjelinu.

Čak i u crkvi možemo vidjeti nesklad. Ljudi s jedinstvenim ambicijama ili talentima mogu stvarati nesklad kad se udruže. U 5. poglavlju Poslanice Galaćanima Pavao moli vjernike da prestanu sa svađama, ljubomorom, srdžbom, spletkama i razdorima koji će uništiti zajedništvo s Bogom ili odnose s drugima. U nastavku ih Pavao ohrabruje da rode plod Duha, a to su »ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost i umjerenost« (r. r. 22,23).

Kad živimo po Duhu, lakše ćemo izbjeći nepotrebni sukob oko nebitnih stvari. Naš zajednički osjećaj svrhe može biti veći od naših različitosti. Uz Božju pomoć, svatko od nas može rasti u milosti i jedinstvu dok držimo svoje srce ugođeno s Njim.

– Cindy Hess Kasper

Milostivi Bože, nauči nas da se »ugodimo« s vodstvom Duha i živimo u skladu s drugima.