Anđeo od noževa

Pročitajte: Izaija 2:1-4

1 Objava koju je primio Izaija, Amosov sin, o Judi i Jeruzalemu.
2 Na kraju danâ dogodit će se
da će utvrđena gora s Gospodnjom kućom
biti kao glava gorama,
uzvišena iznad visina.
3 Tada će grnuti k njoj svekoliki narodi.
Mnogi će narodi ići tamo i govoriti:
»Dođite da idemo na Gospodnju goru,
u kuću Boga Jakovljeva!
Neka nas on uči svojim putovima!
Mi želimo hoditi njegovim stazama!«
Jer nauk izlazi sa Siona
i Gospodnja riječ od Jeruzalema.
4 On sudi među narodima,
govori pravicu mnogim narodima.
Oni prekivaju svoje mačeve u plugove,
svoja koplja u srpove.
Više ne diže mač narod protiv naroda.
Više se ne uči ratu.

Više ne diže mač narod protiv naroda. Više se ne uči ratu.

Izaija 2:4

NAKON što je u Velikoj Britaniji porastao broj zločina počinjenih nožem, British Ironwork Center (najveća izložba skulptura od obrađenog željeza) je u suradnji s lokalnom policijom postavio dvije stotine kutija za odlaganje noževa nudeći amnestiju. Anonimo je predano stotinu tisuća noževa, a na nekima je još bilo krvi. Nakon što su noževe poslali umjetniku Alfieu Bradleyu, on im je otupio oštrice, na neke ugravirao imena žrtava i poruke kajanja počinitelja. Svih 100.000 noževa zatim je zajedno zavario i tako je nastao Anđeo od noževa – 27 metara visaka skulptura anđela svjetlucavih čeličnih krila.

Dok sam stajao pred njim, pitao sam se koliko je tisuća rana spriječeno njegovim postojanjem. Sjetio sam se i Izaijina viđenje novog neba i nove zemlje (Izaija 65:17), mjesta na kojemu djeca više neće umirati »od malo dana« (r. 20) ni odrastati u siromaštvu koje pogoduje kriminalu (r. r. 22,23), mjestu bez umiranja jer su svi mačevi prekovani »u plugove« (2:4). Taj novi svijet još nije ovdje, ali do tada na nama je da se molimo i služimo (Matej 6:10). Anđeo od noževa daje nam naslutiti budućnost koju nam je Bog obećao. Mačevi postaju plugovi. Oružje postaje umjetničko djelo.

– Sheridan Voysey

Isuse, dok čekamo da svijetom zavlada mir koji si obećao, želimo pridonijeti da se dolazak Kraljevstva već sada vidi.