Idoli za svaki slučaj

Pročitajte: Jeremija 11:9-13

9 Dalje mi reče Gospodin: »Urota je među Judinim ljudima i jeruzalemskim stanovnicima. 10 Oni su upali u grijehe svojih predaka, koji ne htjedoše slušati moje upute. Trčali su za tuđim bogovima, da im služe. Prelomila je Izraelova i Judina kuća moj Savez, koji sam sklopio s njihovim ocima.« 11 Zato veli Gospodin: »Evo, nosim na njih zlo iz kojega više ne mogu izići. Ako tad zavape k meni, ne ću ih uslišati. 12 Judini gradovi i jeruzalemski stanovnici neka onda idu i vape bogovima kojima su žrtvovali! Ali im ne će pomoći u njihovoj nesreći. 13 Jer su mnogobrojni kao tvoji gradovi, Judo, i tvoji idoli; i koliko ima ulica u Jeruzalemu, toliko podigoste žrtvenika sramotnomu idolu, žrtvenika da biste kadili Baalu.

Trčali su za tuđim bogovima, da im služe.

Jeremija 11:10

SAM svakodnevno pregledava svoj račun s ušteđevinom. Nakon trideset godina čini mu se da ima dovoljno za odlazak u mirovinu. Ali zbog nesigurnosti i promjenjivosti kamata i lokalnoga gospodarstva, Sam je i dalje zabrinut.

Jeremija je upozorio na to: »Jer su mnogobrojni kao tvoji gradovi, Judo, i tvoji idoli; i koliko ima ulica u Jeruzalemu, toliko podigoše žrtvenika… da biste kadili Baalu« (r. 13).

Judino je idolopoklonstvo bilo neobično. Znali su da je Gospodin Bog. Kako su se onda mogli klanjati bilo kome drugom? Igrali su na sigurno. Gospodina su trebali za zagrobni život, jer samo ih je istinski Bog mogao uskrsnuti iz mrtvih. Ali što sa sada? Poganski su bogovi obećavali zdravlje, bogatstvo i plodnost, pa zašto se ne moliti i njima? Za svaki slučaj.

Uočavamo li da je Judino idolopoklonstvo i naše iskušenje? Dobro je imati talent, obrazovanje i novac. Ali ako nismo oprezni, mogli bismo se u njih pouzdati. Znamo da ćemo trebati Boga kad umremo i molimo Ga da nas sada blagoslovi. Ipak, u isto vrijeme oslanjamo se i na ove manje bogove, za svaki slučaj.

U koga se vi pouzdajete? Rezervni idoli i dalje su idoli. Zahvalite Bogu na Njegovim mnogobrojnim darovima i recite Mu da se ne oslanjate ni na što drugo.

– Mike Wittmer

Oče, želimo se pouzdavati jedino u Tebe.