Ponovno početi kucati

Pročitajte: Knjiga o Sucima 5:19-21

19 I dolaze kraljevi u boj.
Kraljevi kanaanski dolaze
u bitku kod Tanaka na vodama Megida,
ali ni mrve srebra ne dobiše.
20 S neba se bore zajedno zvijezde,
vojuju protiv Sisere sa svojih staza.
21 Kišon odnosi neprijatelje,
Kišon, brzica bitaka.
Pa obraduj se čitavom snagom, dušo moja!

Pa obraduj se čitavom snagom, dušo moja!

Suci 5:21

GODINE 2012. objavljena je pjesma Tell Your Heart to Beat Again (Recite svome srcu da ponovno počne kucati). Nadahnuta je istinitom pričom. Nakon što je izvadio srce bolesnice kako bi napravio potreban zahvat, kirurg ga je vratio natrag i počeo ga nježno masirati da bi ga pokrenuo. Ali srce nije počelo kucati. Uslijedili su snažniji poticaji, ali srce još uvijek nije počelo kucati. Na kraju je kirurg kleknuo pokraj bolesnice koja je bila bez svijesti i rekao joj: »Gospođice Johnson, ja sam vaš kirurg. Operacija je prošla savršeno. Vaše srce je dobro. Molim vas recite svojem srcu da počne kucati.« Njezino je srce poslušalo.

Zamisao da bismo mogli reći svome tjelesnom srcu da nešto učini može se činiti čudnom, ali u duhovnome smislu je to moguće. »Zašto si klonula, dušo moja… Uzdaj se u Boga« (Psalam 42:6), pita se psalmist. »Vrati se, dušo moja, u svoj mir«, govori drugi, »jer ti Gospod učini dobro!« (116:7) Nakon što je pobijedila neprijatelje Izraela, sutkinja Debora otkrila je da je i ona tijekom bitke razgovarala sa svojim srcem. »Pa obraduj se čitavom snagom, dušo moja« (r. 21), jer je Gospodin obećao pobjedu (4:6,7).

Naš vrsni Kirurg je »ozdravio« naše srce (Psalam 103:3). Zato, kada smo uplašeni ili potišteni, možda bismo i mi trebali reći: »Gazi čvrsto, moja dušo!« (Suci 5:21, K. S.)

– Sheridan Voysey

Kada nam srce stane, imamo Velikog Liječnika.