Neumorno radite!

Pročitajte: Knjiga o Sucima 6:7-16

7 Kad zavapiše Izraelovi sinovi Gospodinu za pomoć protiv Midjanaca, 8 posla Gospodin Izraelovim sinovima proroka koji im navijesti: »Ovako veli Gospodin, Bog Izraelov: Ja sam vas izveo iz Egipta i izveo sam vas iz kuće sužanjstva. 9 Ja sam vas izbavio iz ruku Egipćana i svih vaših tlačitelja. Ja sam ih ispred vas odagnao i dao sam vam njihovu zemlju. 10 Ja sam vam zapovjedio:
Ja sam Gospodin, Bog vaš. Ne štujte bogova Amorejaca, u čijoj zemlji stanujete! Ali vi ne poslušaste mojega glasa.«
11 Tada dođe Anđeo Gospodnji i sjede pod hrast kod Ofre, koji je pripadao Abiezeru Joašu, a sin je njegov Gideon mlatio pšenicu na tijesku, da je osigura od Midjanaca.
12 Njemu se prikaza Anđeo Gospodnji i reče mu: »Gospodin je s tobom, hrabri junače!«
13 Gideon mu odgovori: »Molim, gospodaru moj! Kad je Gospodin s nama, zašto nas snađe sve ovo? Gdje su sva njegova čudesa što su nam ih pripovijedali naši oci kad su govorili: Gospodin nas je izveo iz Egipta? A sada nas je ostavio Gospodin i predao nas u ruke Midjancima.«
14 Gospodin se okrenu k njemu i reče: »Idi u toj svojoj snazi i izbavi Izraela iz ruku Midjanaca! Ja te šaljem.«
15 A on mu odvrati: »Oprosti, gospodaru moj! Čime ću izbaviti Izraela? Eto, moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u svojoj obitelji.«
16 Gospodin mu odvrati: »Ja sam s tobom i ti ćeš pobiti Midjance kao jednoga čovjeka.«

»Ja te šaljem.«

Suci 6:14

BOG rado upotrebljava ljude koje svijet često previđa. William Carey odrastao je u malenom selu 1700-ih godina. Skromnoga formalnog obrazovanja, nije baš bio uspješan kao postolar i živio je u siromaštvu. Ali Bog mu je usadio strast za širenjem Radosne vijesti i pozvao ga da bude misionar. Carey je naučio grčki, hebrejski i latinski. Na kraju je preveo prvi Novi zavjet na bengalski jezik. Danas ga smatraju »ocem modernih misija«, ali u pismu svom nećaku on je ovako procijenio svoje sposobnosti: »Mogu neumorno raditi. Mogu ustrajati.«

Kad nam Bog povjerava zadaću, On nam također daje snagu da ju izvršimo bez obzira na naša ograničenja. U Knjizi o Sucima 6:12 anđeo Gospodnji dolazi Gideonu i kaže: »Gospodin je s tobom hrabri junače!« Anđeo mu je tada rekao da će on osloboditi Izrael od Midjanaca koji su pustošili njihove gradove i usjeve. Ali Gideon, koji je znao da ne zaslužuje naslov hrabrog junaka, ponizno odgovara: »Čime ću izbaviti Izraela? Eto, moj rod je najmanji… a ja sam posljednji u svojoj obitelji« (r. 15). Ipak, Bog je upotrijebio Gideona da oslobodi svoj narod.

Ključ Gideonova uspjeha bile su riječi: »Gospodin je s tobom« (r. 12). I dok ponizno hodamo sa svojim Spasiteljem i oslanjamo se na Njegovu snagu, On će nas osnažiti da postignemo ono što je moguće jedino uz Njegovu pomoć.

– James Banks

Gospodine, hvala Ti što si naš Spasitelj i naša snaga!