Božje milosrđe na djelu

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 24:1-11

1 David ode s tog mjesta i zaustavi se na engadskim gorskim visinama. 2 Kad se Šaul bio vratio nakon proganjanja Filistejaca, javiše mu: »David je sada u engadskoj pustinji.« 3 Tada Šaul uze tri tisuće izabranih ljudi iz svega Izraela i diže se kako bi tražio Davida i njegove ljude istočno od kozorogovih stijena. 4 Kad putem dođe k ovčjim torovima, bila je tamo pećina. Šaul uđe u nju da obavi što je trebao. A David i njegovi bili su se nastanili u dnu te pećine. 5 Davidovi ljudi rekoše mu: »Eto, ovo je dan za koji ti reče Gospodin: Evo! Predat ću ti u ruke tvojega neprijatelja da učiniš s njim što te volja!« David ustade te neopaženo odsiječe skut Šaulova plašta. 6 Ali poslije osjeti David grižnju savjesti, što je bio odsjekao rub plašta Šaulu, 7 i reče svojim ljudima: »Gospodin neka me očuva da tako što učinim svojemu gospodaru, Gospodnjem pomazaniku, i da podignem ruku svoju na nj! Jer on je Gospodnji pomazanik.« 8 I ukori David svoje ljude i ne dopusti im da ustanu na Šaula. Kad je Šaul bio ostavio pećinu i pošao dalje svojim putem, 9 ustade David, iziđe iz pećine i povika za Šaulom: »Gospodaru i kralju moj!« Kad se okrenu Šaul, baci se David licem na zemlju i pokloni mu se.
10 Tada viknu David Šaulu: »Zašto slušaš što ti kažu ljudi koji govore da David misli na tvoju propast? 11 Evo, na današnji dan vidio si vlastitim očima da te je Gospodin u pećini bio predao u moje ruke. Nagovarali su me da te ubijem. Ali sam te poštedio i rekao: Ne ću dići svoje ruke na svojega gospodara, jer on je Gospodnji pomazanik.

Gospodin neka bude sudac između mene i tebe.

1 Samuelova 24:13

BILA sam strašno ljutita kada me je jedna žena povrijedila, optuživala me i širila glasine o meni. Htjela sam da svi znaju što je učinila – željela sam da pati kao što sam ja patila zbog njezina ponašanja. Toliko sam se razljutila da me je zaboljelo u sljepoočnicama. No čim sam se počela moliti da glavobolja prestane, Duh Sveti me je ukorio. Kako sam mogla smišljati osvetu i istodobno moliti Boga da ukloni moju bol? Ako vjerujem da će se On brinuti o meni, zašto Njemu ne prepustim da riješi tu situaciju? Znajući da ljudi koji su ranjeni često ranjavaju druge ljude, zamolila sam Boga da mi pomogne oprostiti toj ženi i poraditi na pomirenju.

David je znao kako je teško vjerovati Bogu dok je podnosio nepravdu. Iako se trudio biti odani podanik, kralj Šaul bio je ljubomoran i želio ga je ubiti (r. r. 2,3). David je patio dok je Bog stvari dovodio u red i pripremao ga da preuzme prijestolje, no ipak je odabrao biti poslušan Bogu umjesto da traži osvetu (r. r. 4-8). Što se njega tiče, činio je sve da se pomiri sa Šaulom, a drugo je prepustio Bogu (r. r. 9-23).

Kad se čini da drugi prolaze nekažnjeno čineći zlo, muči nas nepravda. Ali kada Božje milosrđe djeluje u našim srcima i u srcima drugih, možemo oprostiti kao što je On oprostio nama i primiti blagoslove koje je pripravio za nas.

– Xochitl Dixon

Bože, prepustimo Tebi da odrediš način na koji će pravda pobijediti.