Na balonu od sapunice

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 2:4-10

4 Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću, 5 i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. 6 Zato stoji u Pismu:
»Evo stavljam na Sionu ugaoni,
izabrani i dragocjeni kamen;
tko vjeruje u njega,
ne će se posramiti.«
7 Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. 8 Na nj se spotiču, jer ne vjeruju riječima, na što su i određeni.
9 A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu. 10 Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.

A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela Onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu.

1 Petrova 2:9

U novinskom članku iz svibnju 1970. godine prvi put nalazimo frazu »na balonu od sapunice«. Odnoseći se na stanje nesigurnosti, izraz je uporabljen u vezi sa Steveom Krisiloffom, početnikom na automobilskim utrkama. Bio je »na balonu od sapunice«, prošavši na kvalifikacijama za Indianapolis 500. Poslije je potvrđeno da mu je njegovo vrijeme – iako najlošije od svih koji su se kvalificirali – omogućilo sudjelovanje u utrci.

Ponekad nam se čini da se nalazimo »na balonu od sapunice«, nesigurni imamo li što je potrebno da bismo se natjecali ili završili životnu utrku. Kad se tako osjećamo, važno je zapamtiti da u Isusu nikada nismo »na balonu od sapunice«. Kao djeci Božjoj, naše je mjesto u Njegovu kraljevstvu osigurano (Ivan 14:3). Naše pouzdanje proizlazi iz Onoga koji je izabrao Isusa za »ugaoni kamen« na kojemu su izgrađeni naši životi, a On nas je odabrao da budemo »živo kamenje«, ispunjeni Duhom Božjim, sposobni biti onakvim ljudima kakvima nas je Bog stvorio da budemo (1 Petrova 2:5,6).

U Kristu je naša budućnost sigurna »A vi ste, naprotiv, ‘izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela’ Onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo« (r. 9).

– Ruth O’Reilly-Smith

U Isusovim očima svi smo dragocjeni i voljeni.