Bog naš spasitelj

Pročitajte: Ezekiel 34:5-12

5 Stado se moje rasipa, jer nema pastira, i svim divljim životinjama služi za hranu. Ono se rasipa: 6 po svim gorama i na svakom visokom humu luta naokolo moje stado. Po svoj zemlji razasuto je moje stado. A nitko ga ne traži, nitko se ne brine za nj.
7 Zato, pastiri, čujte Gospodnju riječ! 8 Tako ja bio živ! – govori svemogući Gospodin. Budući da je moje stado postalo za grabež i za hranu divljim životinjama, i nije bilo pastira, i pastiri se moji nisu brinuli za moje stado, nego su moji pastiri napasali same sebe, a ne moje stado, 9 zato, pastiri, čujte riječ Gospodnju!
10 Ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću izići protiv tih pastira i iskat ću svoje stado iz njihove ruke. Učinit ću kraj njihovoj pastirskoj službi. Ne će više pastiri pasti same sebe. Otet ću svoje stado iz njihovih ralja. Ne će im više služiti za hranu. 11 Jer ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću se sam zauzeti za svoje stado i nadgledati ga.
12 Kao što pastir nadgleda svoje stado, kad je kod svojih razasutih ovaca, tako ću i ja nadgledati svoje ovce i oslobodit ću ih iz svih mjesta, kamo su se razasuli kad je bilo mračno i tamno.

… tako ću i Ja nadgledati svoje ovce i oslobodit ću ih iz svih mjesta, kamo su se razasuli kad je bilo mračno i tamno.

Ezekiel 34:12

NA otvorenome moru spasiteljica je približila čamac za spašavanje uspaničenim natjecateljima triatlona. »Ne hvatajte se za sredinu čamca!« vikala je znajući da će tako potopiti plovilo. Umjesto toga, iscrpljenim je plivačima rekla da doplivaju do pramca ili krme. Tamo su se nalazile omče od užeta za koje su se mogli uhvatiti, a onda bi im spasiteljica pomogla da se popnu u čamac.

Kad god nas život ili ljudi žele potopiti zato što vjerujemo u Isusa, znamo da imamo Spasitelja. »Evo, Ja ću se sam zauzeti za svoje stado… tako ću i Ja nadgledati svoje ovce i oslobodit ću ih iz svih mjesta, kamo su se razasuli« (r. r. 11,12).

To Božje obećanje prorok Ezekiel prenio je izraelskom narodu dok su bili u izgnanstvu. Njihovi su ih vođe zanemarivali, iskorištavali i osiromašivali jer su jedino »napasali sami sebe« (r. 8). Kao rezultat toga, Božje je stado bilo razasuto »po svim gorama i na svakom visokom humu« (r. 6).

»Evo, Ja ću izići protiv tih pastira i iskat ću svoje stado iz njihove ruke« (r. 10) kaže Bog, i to obećanje vrijedi i danas.

Što trebamo učiniti? Čvrsto se držati svemogućeg Boga i Njegovih obećanja. »Evo, Ja ću se sam zauzeti za svoje stado i nadgledati ga« (r. 11) je obećanje koje se odnosi i na nas.

– Patricia Raybon

Spasitelju, kada zaprijete valovi molimo Te budi blizu.