Val svih valova

Pročitajte: Poslanica Kološanima 1:1-8

1 Pavao, apostol Krista Isusa po Božjoj volji, i brat Timotej 2 svetima u Kolosama i braći vjernicima u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega.
3 Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, i molimo svagda za vas, 4 čuvši za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav prema svima svetima 5 zbog nade koja vam je pohranjena na nebesima. Za nju ste prije čuli kad vam je bila naviještena istina evanđelja 6 koje je došlo k vama te je plodno i raste, kako u svemu svijetu tako i kod vas, od onoga dana kad čuste i upoznaste Božju milost i istinu. 7 To ste naučili od Epafre, našega ljubljenog druga u službi, koji je za vas vjerni Kristov služitelj. 8 On nam je javio o vašoj ljubavi u Duhu.

… istina Evanđelja koje je došlo k vama te je plodno i raste.

Kološanima 1:5,6

LJUDI vole raditi ‘valove’. Na sportskim događajima i koncertima širom svijeta ‘val’ započinje kada nekolicina ljudi ustane i podigne ruke. U sljedećem trenutku, oni koji sjede pored njih učine isto. Cilj je da neprekinuti slijed pojedinačnih pokreta obiđe čitav stadion. Kad stigne do kraja, oni koji su ga započeli smiju se i kliču od radosti – i ‘val’ se nastavlja.

Volimo sudjelovati u tome jer je zabavno. Ali također mi je palo na pamet da sreća i zajedništvo koje doživljavamo dok to radimo podsjećaju na Evanđelje – radosnu vijest o spasenju u Isusu koja ujedinjuje vjernike u slavljenju i nadi. Taj ‘val svih valova’ započeo je prije dvadesetak stoljeća u Jeruzalemu. Pišući članovima crkve u Kolosima, Pavao je to ovako opisao: »Zbog nade koja vam je pohranjena na nebesima. Za nju ste prije čuli kad vam je bila naviještena istina Evanđelja koje je došlo k vama te je plodno i raste, kako u svemu svijetu tako i kod vas, od onoga dana kad čuste i upoznaste Božju milost« (r. r. 5,6). To je predivan rezultat Radosne vijesti.

Kao oni koji se pouzdaju u Isusa, dio smo najvećeg ‘vala’ u povijesti. Nastavite dalje! Kada ‘val’ dođe do kraja, vidjet ćemo osmijeh na licu Onoga koji je sve započeo.

– James Banks

Nebeski Oče, zahvaljujemo Ti za dar spasenja. Pošalji nas onima koji danas trebaju čuti o Tvojoj dobroti!