Govorite!

Pročitajte: Poslanica Kološanima 4:2-6

2 Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem! 3 Molite ujedno i za nas da nam Bog otvori vrata za propovijedanje Kristova otajstva zbog kojega sam u zatvoru, 4 da ga navješćujem kako trebam govoriti! 5 Mudro živite prema onima koji su vani, koristeći se dobrom prigodom! 6 Vaša riječ neka je svagda ljubazna, začinjena solju, da znate odgovarati svakome kako treba!

Molite… da nam Bog otvori vrata za propovijedanje Kristova otajstva.

Kološanima 4:3

EMMA je uzbuđeno govorila svojoj suradnici u restoranu: »To je onaj čovjek! Eno ga, to je on!« Mislila je na Martina koji ju je prvi put susreo u drukčijim okolnostima. Dok je uređivao travnjak svoje crkve, Duh ga je potaknuo da započne razgovor sa ženom koja je bila prostitutka. Na poziv da dođe u crkvu rekla je: »Znate li čime se bavim? Ja tu nisam poželjna.« Dok joj je Martin govorio o Isusovoj ljubavi i Njegovoj moći da promijeni njezin život, potekle su joj suze. Sada, nekoliko tjedana poslije, Emma je radila u novom okruženju i živi je dokaz Isusove moći da mijenja živote.

Potičući vjernike da se posvete molitvi, apostol Pavao izrekao je dvostruku molbu: »Molite ujedno i za nas da nam Bog otvori vrata za propovijedanje Kristova otajstva zbog kojega sam u zatvoru, da ga navješćujem kako treba govoriti!« (r. r. 3,4)

Jeste li se molili za priliku da odvažno i jasno govorite za Isusa? Kako prikladna molitva! Takve molitve mogu navesti Njegove sljedbenike, poput Martina, da govore o Njemu na neočekivanim mjestima i neočekivanim ljudima. Govoriti o Isusu može se činiti neugodnim, ali nagrade – promijenjeni životi –– vrijedni su svake nelagode.

– Arthur Jackson

Isuse, pomogni nam vidjeti prilike, zakoračiti kroz vrata koja si otvorio da hrabro i jasno govorimo o Tebi!