Napišimo na svoje srce

Pročitajte: Mudre izreke 7:1-5

1 Čuvaj, sine moj, u srcu moje riječi
i sakrivaj moj naputak kod sebe!
2 Čuvaj moje zapovijedi, i živjet ćeš,
čuvaj moj nauk kao zvijezdu svojega oka!
3 Priveži ih sebi na prste,
napiši ih na ploču svojega srca!
4 Reci mudrosti: »Sestro moja!«
i nazovi razboritost »uzdanicom«,
5 da te drže daleko od žene drugoga,
od tuđinke koja govori laskavo.

Priveži ih sebi na prste, napiši ih na ploču svojega srca!

Izreke 7:3

KADA je Johannes Gutenberg 1450. godine spojio drvenu prešu s pomičnom pločom započelo je razdoblje masovne komunikacije na Zapadu, šireći učenje na nove slojeve društva. Pismenost se povećavala širom svijeta, a nove ideje donijele su brze promjene u društvenom i vjerskom pogledu. Gutenberg je proizveo prvu tiskanu Bibliju. Prije toga pisari su ručno prepisivali Bibliju, za što im je trebalo do godinu dana.

Stoljećima nakon toga tiskarski je stroj omogućio ljudima poput vas i mene izravni pristup Svetome pismu. Iako postoji i u elektroničkom obliku, mnogi od nas mogu doslovce držati Bibliju u svojim rukama zahvaljujući njegovu izumu. Ono što je nekada bilo nedostupno, s obzirom na troškove i dugotrajno prepisivanje, danas nam je nadohvat ruke.

Imati pristup Božjoj istini je nevjerojatna prednost. Pisac Knjige izreka napominje da bismo se trebali odnositi prema Božjim uputama u Svetome pismu kao nečemu što moramo čuvati kao »zjenicu oka svoga« (r. 2, K. S.) i upisati ih »na ploči srca svoga« (r. 3, K. S.). Dok nastojimo razumjeti Bibliju i živjeti u skladu s njezinom mudrošću, mi, poput pisara, upisujemo Božju istinu na svoje »prste… na ploču svojega srca« (7:3) da bude s nama kamo god išli.

– Kirsten Holmberg

Ljubljeni Bože, pomogni nam upoznati svoju Riječ kako bismo živjeli po Tvojoj volji.